Ny lag om säkerhetszoner

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Riksdagen har beslutat om en ny lag om säkerhetszoner som träder ikraft 25 april. Regeringens syfte med lagen är att motverka skjutningar och sprängningar vid konflikter inom den kriminella miljön. Polisen ska få införa en säkerhetszon för att söka efter vapen i ett avgränsat område om de bedömer att det finns risk för skjutningar eller sprängning i området. Lagen innebär att polisen får utökade befogenheter att kroppsvisitera enskilda personer och fordon.

Utifrån Svenska Röda Korsets arbete i socioekonomiskt eftersatta områden runtom i landet har vi tagit fram följande ståndpunkt i förhållande till lagen.

Svenska Röda Korsets ståndpunkt:

Våldet som återkommande drabbar många runtom i Sverige är fruktansvärt och påverkar människors välmående och framtidstro. Alla goda krafter måste samarbeta för att stävja utvecklingen.

Röda Korsets uppdrag är att förhindra och lindra mänskligt lidande och stötta människor i utsatta situationer. Med den utgångspunkten är rättssäkerhet och rättsstatens principer viktiga att följa. Dit hör likabehandling inför lagen och att staten avstår från att använda arbetssätt som riskerar att diskriminera.

Svenska Röda Korset arbetar i vardagen, genom respons och med krisstöd vid allvarliga händelser, och med ett långsiktigt områdesbaserat arbete i 14 socioekonomiskt eftersatta områden i Sverige.

Vår erfarenhet från det områdesbaserade arbetet är att samverkan mellan boende, civilsamhällesaktörer, kommunala och andra myndighetsaktörer är centralt för att öka tryggheten och stärka motståndskraften i ett bostadsområde. För att sådan samverkan ska fungera krävs hög tillit och ett ömsesidigt förtroende.

För att upprätthålla tillit och förtroende är det viktigt med likabehandling inför lagen och att staten avstår från att använda arbetssätt som riskerar att diskriminera.

Vi oroas av förslag som säkerhetszoner, som riskerar att skada lokala relationer och minska förtroendet som gör samverkan effektiv.