Nödläge i Libyen och Marocko

Ge en gåva till vårt katastrofarbete världen över >

Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården

Svenska Röda Korsets yttrande över SOU 2021:19 - delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården.
Svenska Röda Korsets yttrande över SOU 2021:19 - delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården.
Publicerad: 23 jun 2021
Lästid: ca

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att lämna synpunkter på SOU 2021:19 och vill med anledning av detta belysa för oss särskilt relevanta delar i utredningen där vi besitter särskild erfarenhet och kompetens.

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Svenska Röda Korset välkomnar att det görs en översyn av den svenska försörjningsberedskapen för kriser och väpnade konflikter.
  • Svenska Röda Korset noterar avsaknaden av civilsamhället i utredningens förslag. Utredningen uppmanas därför att, inför dess slutbetänkande och i implementering av de presenterade förändringar, se över hur civilsamhället och frivilligorganisationernas resurser kan stödja verksamheterna inför, under och efter en kris eller väpnad konflikt.
  • Svenska Röda Korset uppmanar till ett generellt bredare och mer inkluderande perspektiv så att tillgången till läkemedel, sjukvårdsmaterial och vård blir tillgängligt för alla.
  • Svenska Röda Korset värdesätter att utredningen utgår från de redan fastslagna grunderna för prioriteringar för vård, läkemedel och medicinteknisk utrustning.
  • Svenska Röda Korset välkomnar att utredningen fastslår att det behövs information kring den ökade hemberedskapen, Svenska Röda Korset framhäver dock att informationen ska vara tillgänglig och lämplig för alla.
  • Svenska Röda Korset poängterar vikten av att kommunen och apoteken har en beredskap för att säkerställa att alla som befinner sig i Sverige ska kunna få tillgång till läkemedel även vid kriser och väpnade konflikter.
  • Svenska Röda Korset uppmanar till att säkerställa att det finns system som kan hantera bidrag och donationer av skyddsmaterial och annat material från privatpersoner, frivilligorganisationer och företag.
  • Svenska Röda Korset understryker vikten av att ha ett bredare perspektiv kring grupper som är i särskilt behov av information vid kriser, exempelvis vid utdelningen av jodtabletter i händelse av en kärnkraftshändelse.

 

Läs hela remissvaret