Stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att lämna synpunkter på SOU 2021:19 och vill med anledning av detta belysa för oss särskilt relevanta delar i utredningen där vi besitter särskild erfarenhet och kompetens.

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Svenska Röda Korset välkomnar att det görs en översyn av den svenska försörjningsberedskapen för kriser och väpnade konflikter.
  • Svenska Röda Korset noterar avsaknaden av civilsamhället i utredningens förslag. Utredningen uppmanas därför att, inför dess slutbetänkande och i implementering av de presenterade förändringar, se över hur civilsamhället och frivilligorganisationernas resurser kan stödja verksamheterna inför, under och efter en kris eller väpnad konflikt.
  • Svenska Röda Korset uppmanar till ett generellt bredare och mer inkluderande perspektiv så att tillgången till läkemedel, sjukvårdsmaterial och vård blir tillgängligt för alla.
  • Svenska Röda Korset värdesätter att utredningen utgår från de redan fastslagna grunderna för prioriteringar för vård, läkemedel och medicinteknisk utrustning.
  • Svenska Röda Korset välkomnar att utredningen fastslår att det behövs information kring den ökade hemberedskapen, Svenska Röda Korset framhäver dock att informationen ska vara tillgänglig och lämplig för alla.
  • Svenska Röda Korset poängterar vikten av att kommunen och apoteken har en beredskap för att säkerställa att alla som befinner sig i Sverige ska kunna få tillgång till läkemedel även vid kriser och väpnade konflikter.
  • Svenska Röda Korset uppmanar till att säkerställa att det finns system som kan hantera bidrag och donationer av skyddsmaterial och annat material från privatpersoner, frivilligorganisationer och företag.
  • Svenska Röda Korset understryker vikten av att ha ett bredare perspektiv kring grupper som är i särskilt behov av information vid kriser, exempelvis vid utdelningen av jodtabletter i händelse av en kärnkraftshändelse.


Läs hela remissvaret