Sveriges klimatstrategi – 46 förslag för klimatomställningen i ljuset av Fit for 55

Svenska Röda Korset har tagit del av utredare John Hasslers förslag på hur klimatpolitiken bör utvecklas till följd av EU:s klimatpaket Fit for 55. Med anledning av detta vill vi framföra följande synpunkter.

Utredningen är ett viktigt underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan och fortsatta satsningar inom det klimatpolitiska området.

Det är centralt, att som påpekas i betänkandet, minska de negativa effekter som klimatförändringarna ger upphov till. Detta bör bland annat göras genom att minska utsläppen av växthusgaser. Klimatet är dock redan i förändring och många konsekvenser kan vi redan se. Klimatförändringarna ger upphov till skador och förluster av olika slag, såväl inom naturmiljön som för människor världen över. 

Svenska Röda Korset understryker att klimatkrisen är en humanitär kris, där de mest utsatta drabbas hårdast. För att hantera de humanitära konsekvenserna av klimatförändringarna behövs flera åtgärder, i syfte att skyndsamt minska utsläppen av växthusgaser. Därför ser Svenska Röda Korset med oro på förslagen i utredningen som kommer leda till ökade utsläpp i närtid.

Ta del av våra fullständiga kommentarer i pdf:en nedan.

Läs våra kommentarer (PDF)