Sveriges medlemskap i Nato

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Vi välkomnar möjligheten att inkomma med ett yttrande över promemorian och lämnar synpunkter på de för oss särskilt relevanta delarna i innehållet, där vi besitter särskild erfarenhet och kompetens.

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Svenska Röda Korset har inga synpunkter på om Sverige bör gå med i Nato.
  • Svenska Röda Korset framhåller som utgångspunkt att Sverige bibehåller samma skyldigheter under den humanitära rätten, även vid ett Nato-medlemskap.
  • Svenska Röda Korset konstaterar att kärnvapen moraliskt och juridiskt inte går att motivera och vill särskilt betona de katastrofala humanitära konsekvenserna som skulle följa om kärnvapen används.
  • Svenska Röda Korset vill i stället lyfta vikten av att Sverige ratificerar FN-konventionen om kärnvapenförbud, och poängterar att det är möjligt oavsett Nato-medlemskap.
  • Svenska Röda Korset vill å det starkaste understryka att Sverige, likt Norge och Danmark, bör verka för undantag från placering av kärnvapen på svensk mark.
  • Svenska Röda Korset betonar att Sverige behöver fortsätta sitt arbete att verka för nedrustning av kärnvapen och att minska riskerna för att kärnvapen används även om Sverige går med i Nato.
  • Svenska Röda Korset saknar slutligen tydliga resonemang kring effekterna av ett medlemskap vad gäller svensk export av krigsmateriel.

Läs hela remissvaret