Totalförsvarsanalys - en oberoende myndighet

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att kommentera betänkandet SOU 2021:103 och vill med anledning av detta kortfattat kommentera följande punkter: 

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Svenska Röda Korset välkomnar utredningen och lämnar synpunkter på de för oss särskilt relevanta delar i utredningen där vi besitter särskild erfarenhet och kompetens.
  • Svenska Röda Korset anser att det bör ingå i myndighetens grunduppdrag att följa upp, utvärdera och analysera kunskapsnivån i den humanitära rätten inom totalförsvaret. Detta är särskilt angeläget då ett sådant utvärderingsuppdrag i dagsläget inte ankommer på någon annan myndighet.
  • Svenska Röda Korset anser vidare att myndigheten bör ha kompetens i folkrätt och den humanitära rätten, för att säkerställa möjligheten att följa upp, analysera och utvärdera kunskapsnivån och genomförande av den humanitära rätten inom totalförsvaret.
  • Svenska Röda Korset anser slutligen att det bör ingå i myndighetens uppdrag att följa upp, analysera och utvärdera hur myndigheter inom totalförsvaret skapar förutsättningar för samverkan med såväl civilsamhället som näringslivet.

Läs hela remissvaret