Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Svenska Röda Korset lämnar här sina synpunkter på promemorian. Vi kommenterar de delar där vi besitter särskild erfarenhet och kompetens.

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Svenska Röda Korset ser generellt positivt på förslag som avser minska smittspridningen i samhället.
  • Svenska Röda Korset anser att tillgången till hälso- och sjukvård och andra nödvändiga sociala eller humanitära insatser måste säkerställas även för personer som saknar vaccinationsbevis, oavsett hur lång sträcka de måste resa med kollektivtrafik för att få hjälp.
  • Svenska Röda Korset anser att personer som är i behov av vård, stöd eller nödhjälp från Svenska Röda Korset eller andra icke-offentliga aktörer inte ska hindras i att få hjälp även om de inte har vaccinationsbevis.
  • Svenska Röda Korset anser att det är angeläget att hitta praktiska lösningar för att säkerställa vaccinationsbevis för personer utan svenskt person- eller samordningsnummer, personer utan giltig svensk id-handling samt personer som är fullvaccinerade i andra länder, för att dessa personer inte ska riskera att utsättas för diskriminering.

Läs hela remissvaret