Vår demokrati – värd att värna varje dag

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att lämna synpunkter på SOU 2022:28, och vill med anledning av detta belysa för oss särskilt relevanta delar i utredningen där vi besitter särskild erfarenhet och kompetens.

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

  • Svenska Röda Korset välkomnar den vidare satsningen på att stärka demokratin som föreslås i betänkandet
  • Svenska Röda Korset anser att civilsamhällesperspektivet i förslagen bör stärkas ytterligare.

Läs hela remissvaret