Röda korset berättar om filmningen i Falun 2014

I början av april 2014 gick en person med invandrarbakgrund till Röda Korsets lokaler i Falun och bad om hjälp. Han filmade det samtal som han hade på plats med en av Röda Korsets frivilliga, en kvinnlig medlem i sjuttioårsåldern. På filmen, som bland annat publicerades på aftonbladet.se 8 april, uttryckte sig kvinnan om hjälp till flyktingar i Sverige. Hon sade bland annat: ”Hur ska vi kunna hjälpa er om vi inte kan hjälpa våra ungdomar först?”

När filmen publicerades skrev flera högerextrema sajter och andra om historien. Röda Korsets webbsida utsattes även för överbelastning och slutade fungera.

Den 9 april reste två representanter från huvudkontoret till Falun för att be filmaren om ursäkt å Röda Korsets vägnar samt för att tillsammans med den lokala föreningen träffa kvinnan som filmats. Vid detta möte diskuterades Röda Korsets sju grundprinciper humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet. Föreningen lade fram att principen om opartiskhet stred mot kvinnans uttalande om att ”svenska” ungdomar bör få hjälp först. Efter mötet beslöt kvinnan att lämna sina uppdrag och avsluta sitt medlemskap.

Samma dag publicerade Röda Korset ett pressmeddelande där det felaktigt stod att kvinnan hade fått lämna organisationen för att hon inte stödde Röda korsets grundprinciper. Misstaget korrigerades i intervjuer med media där det meddelades att kvinnan lämnat sina uppdrag efter eget beslut.

I samma pressmeddelande nämndes också kommande manifestationer runt om i landet ”för att diskutera organisationens värdegrund, uppdrag och agenda för de kommande åren.” I pressmeddelandet stod bland annat: ”På många platser anordnas också manifestationer för ett öppet och inkluderande samhälle där man som individ och organisation aktivt och opartiskt tar ställning för humanitet, i ord och handling.” Manifestationerna var planerade sedan en lång tid tillbaka och var inte en reaktion på det som just hänt i Falun.

Röda Korset erbjöd kvinnan krisstöd, vilket hon tackade nej till. Organisationen försökte också via personer i kvinnans närhet skaffa sig en uppfattning om hennes välbefinnande och efter omständigheterna tyckes hon må bra.

Under sommaren 2014 avled kvinnan. I sociala medier menade en del att Röda Korset var ansvariga för kvinnans död. Några hävdade att kvinnan begått självmord på grund av det som hände under våren. Under hela händelseförloppet fanns ett stort intresse för frågan i högerextrema kretsar, där Röda Korset kritiserades för att ha fryst ut en kvinna som länge arbetat ideellt, utan att hon egentligen sagt något kontroversiellt. Medarbetare inom Röda Korset fick hatbrev och hot riktade mot sig. Även andra medier har senare tagit upp kopplingen mellan det kvinnan säger i filmen, Röda Korsets ansvar och hennes död.

Röda Korset beklagar kvinnans bortgång. Vi kan inte se att det utifrån vad som hittills har framkommit finns något samband mellan hennes död och situationen med filmningen i Falun.

Anna Ernestam, tillförordnad generalsekreterare:

Hur var det egentligen, lämnade kvinnan själv sina uppdrag eller tvingades hon att gå?

Hon bad själv om att få lämna organisationen och Röda Korset ville också att hon skulle göra det. Är man frivillig hos oss så förväntas man både känna till våra värderingar och grundprinciper och uppträda i enlighet med dem. Vi är för alla människors lika värde. Den som inte delar våra värderingar ber vi att avsluta sitt engagemang.

Kvinnan säger i filmen att ”svenska” ungdomar bör få hjälp innan vi kan hjälpa andra. Är det så allvarligt?

Det som kvinnan uttrycker i det inspelade samtalet är inte förenligt med Röda Korsets värderingar. Det går emot Röda Korset princip om opartiskhet, det vill säga att alla människor ska få hjälp utifrån de behov de har och inte utifrån några andra kriterier som till exempel nationell tillhörighet. Röda Korset är för ett inkluderande och medmänskligt Sverige. Humanitet är en av Röda Korsets viktigaste grundstenar och måste vara en självklarhet för alla inom vår rörelse.

Kunde Röda Korset ha hanterat händelseförloppet annorlunda?

Ja, vi gick inledningsvis ut med felaktig information om hur kvinnan slutade sina uppdrag. Det beklagar vi. Vi skulle också ha förtydligat att de inplanerade manifestationerna om ett inkluderande samhälle inte arrangerades som en reaktion på just händelsen i Falun.

Hur vill du kommentera anklagelserna om att kvinnan tog sitt liv efter att ha blivit utfryst av Röda Korset?

Vi beklagar verkligen hennes bortgång. Vi vet dock inte hur kvinnan dog och har heller inte kunnat se någon koppling mellan händelserna.

Våra frivilliga och medlemmar är mycket viktiga och vi värnar dem högt. De utgör själva kärnan i Röda Korsets verksamhet runt om i Sverige. De besöker gamla och sjuka, skapar mötesplatser för utsatta barn och bemannar våra 300 second hand-butiker. Utan våra frivilliga skulle vi inte kunna erbjuda det stöd som vi gör. För att Röda Korset ska kunna bidra till ett medmänskligt och inkluderande samhälle är det viktigt att alla som engagerar sig delar våra grundprinciper och värderingar.

Stor och liten hand

Sju grundprinciper vägleder Röda Korsets arbete

Våra grundprinciper