Information till dig som varit i kontakt med Röda Korset i migrationsärenden

Det betyder att någon utanför Röda Korset fick tillgång till systemet och kan därmed ha fått tillgång till dina personuppgifter. I nuläget finns det ingenting som tyder på att informationen förstörts eller gjorts offentlig.

Dataintrånget, som skedde hos ett externt it-bolag i Schweiz, inbegrep persondatauppgifter tillhörande mer än 515 000 personer över hela världen, däribland männiksor som ingår i Röda Korsets nätverk för efterforskningsärenden.

Det är i dagsläget (mars 2022) ännu oklart vem som ligger bakom intrånget, men ingen information ska ha läckt ut och finnas allmänt tillgänglig. ICRC fördömer attacken och arbetar för fullt med nationella rödakorsföreningar för att få en tydlig bild av händelseförloppet och skalan av attacken. Läs mer om cyberattacken.

Cyberattacken omfattar data från personer i Sverige som varit i kontakt med Röda Korset och som godkänt registrering av personuppgifter i ärenden gällande asyl, efterforskning, familjeåterförening, resestöd eller intyg om fångenskap. Om du ingår i denna grupp och har frågor ber vi dig kontakta oss på data@redcross.se.

Vad betyder det för dig som varit i kontakt med Röda Korset i migrationsärenden?

  • ICRC håller fortfarande på att utreda omfattningen av dataintrånget och dess konsekvenser för de som berörs. Vi kommer löpande att uppdatera den här sidan så fort vi får mer information.
  • Vi vill försäkra dig om att vi tar den här cyber-attacken på största allvar. För Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen är datasäkerhet och skydd av personuppgifter av yttersta vikt för de människor som vi ger stöd till. Vi har investerat i säkerhetssystem och samarbetar med erkända företag för att upprätthålla hög standard när det gäller dataskydd och bevakning mot dataintrång. Vi gör allt vi kan för att förhindra att detta ska hända igen.

Vilka åtgärder vidtar vi?

  • För att förhindra ytterligare dataintrång, har vi stängt ner det berörda datasystemet. Det betyder att vi för tillfället inte kan komma åt någon information eller arbeta med enskilda ärenden förrän systemet är öppet igen.
  • Vi vet ännu inte omfattningen och effekterna av cyberattacken men vi arbetar intensivt med att utreda intrånget och bedöma dess risker och konsekvenser.

Vi ber dig att vara uppmärksam på följande

  • Var uppmärksam på så kallat ”nätfiske”, vilket är ett sätt att lura till sig känslig eller personlig information, så som lösenord eller kortnummer.
  • Om du tar emot sms eller e-post från en misstänkt avsändare som frågar efter personlig information, radera omedelbart meddelandet och vidarebefordra det inte.
  • Svara aldrig på den här typen av meddelanden eller lämna ut personlig information till okända avsändare.
    Personer i Sverige som har varit kontakt med oss och som godkänt registrering av personuppgifter i ärenden gällande asyl, efterforskning, familjeåterförening, resestöd eller intyg om fångenskap är välkomna att ta kontakt med organisationen för ytterligare information på följande mejladress: data@redcross.se.
  • Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med skydd av personuppgifter.

Har du frågor?

Mejl: data@redcross.se
Telefon: 020 - 41 50 00
Telefon bemannas onsdagar mellan 09.00 – 12.00.