Barn och ungas grundläggande humanitära behov - en lägesbild av Sverige 2024

Donners plats 1, Donnerska huset, "Hörsalen", Civilsamhällesarenan, Visby

Beskrivning

Arrangör: Röda Korsets Ungdomsförbund, Svenska Röda Korset
Medverkande: 

  • Röda Korsets Ungdomsförbund
  • Jenny Carenco, General Partner, Utfallsfonden
  • Lovisa Lanryd, Välfärdsansvarig, Timbro
  • Vilgot Österlund, Utredare och statistiker, Arena Idé

Är Sverige ett land i kris? Det är tydligt att allt fler människor söker sig till civilsamhället för att få hjälp med grundläggande behov som mat, kläder och tak över huvudet. Utifrån våra verksamheter som läxhjälp, stödjour, frukostklubb och aktivitetsgrupper, ger vi en lägesbild av hur barn och ungas villkor i Sverige ser ut 2024.

Läs mer i Almedalens kalendarium

Ämne
Almedalen