Hur kan Sverige ta emot humanitärt stöd i krig?

Klinttorget 4, Gotland Soldathem, Visby

Beskrivning

Arrangör: Folk och Försvar, FOI, Svenska Röda Korset
Medverkande: 

  • Anders Forsberg, tf enhetschef krishantering och beredskap, Svenska Röda Korset
  • Beatrice Reichel, analytiker, FOI
  • Taha Alexandersson, beredskapschef, Socialstyrelsen
  • Lotta Lundmark, (moderator), programansansvarig Folk och Försvar

I händelse av krig i Sverige eller i vårt närområde så behöver civilbefolkningen skyddas. Offentliga aktörer bär det primära ansvaret för att säkerställa att befolkningen skyddas från krigets verkningar. Samtidigt är det sannolikt att olika humanitära aktörer skulle vilja verka i Sverige eller i våra grannländer för att bidra till att skydda civila och förhindra mänskligt lidande. Beroende på omständigheterna kan vi behöva både ge och ta emot stöd från olika humanitära eller andra civila organisationer, samtidigt som andra befolkningsskyddsåtgärder vidtas. Hur kan vi förbereda oss för att ta emot humanitärt stöd från andra och hur ska detta humanitära stöd koordineras?

Seminariet kommer att livesändas här

Läs mer i Almedalens kalendarium

Ämne
Almedalen