Krigets lagar och mänskliga rättigheter i uppbyggnaden av totalförsvaret

Skeppsbron, H106, Visby

Beskrivning

Arrangör: Svenska Röda Korset, Länsstyrelsen Gotland
Medverkande:

  • Angelica Widström, folkrättsrådgivare, Svenska Röda Korset
  • Caisa Skoggren, jämställdhetsstrateg vid Länsstyrelsen Gotland 
  • Anders Forsberg, tf enhetschef krishantering och beredskap, Svenska Röda Korset

Kommuner och regioner i hela landet ser över sin beredskap för väpnad konflikt. När det svenska samhället ställer om och rustar för väpnad konflikt är det viktigt att alla beslut är grundade i den internationella humanitära rätten och att jämställdhet och mänskliga rättigheter värnas. Under denna föreläsning med efterföljande panelsamtal får åhöraren lära sig mer om krigets lagar och de mänskliga rättigheter som aktörer på lokal och regional nivå måste ha med sig i krigs- och krisberedskapsarbetet, samt ta del av praktiska exempel på hur detta arbete kan se ut.

Läs mer i Almedalens kalendarium

Ämne
Almedalen