Migration och internationellt bistånd - hur hänger det ihop?

Hamnplan, H200, "FN-torget", Visby

Beskrivning

Arrangör: Svenska Röda Korset, UNHCR
Medverkande: 

  • Anders Pedersen, tf Generalsekreterare, Svenska Röda Korset
  • Henrik Malm Lindberg, biträdande kanslichef, Delmi
  • Annika Sandlund, UNHCR:s representant för de nordiska och baltiska länderna
  • Jan Pettersson, kanslichef, EBA (expertgruppen för biståndsanalys)

Migrationsverket har fått i uppdrag och beviljats särskilda medlen för att stärka sitt utvecklingssamarbete med prioriterade tredjeländer i syfte att säkerställa en säker, ordnad och reguljär migration. För att säkerställa effektiv biståndsverksamhet ska Migrationsverket utforma insatserna i samarbete med Sida. Vad innebär detta för Sveriges internationella och nationella migrationspolitik och vilka konsekvenser förväntas detta få för människor på flykt runt om i världen? Hur stämmer detta överens med internationella konventionsåtaganden?

Läs mer i Almedalens kalendarium

Ämne
Almedalen