Insamling

Insamlingar

Karlskrona

Vi arbetar med insamling av medel till Röda Korsets verksamheter genom bland annat bössinsamlingar på Rödakorsets Dag den 8 maj samt Världens Barninsamlingen sista helgen i september och första helgen i oktober.