Träna svenska

Integrationsverksamhet

Karlskrona

Verksamheten bedrivs som ett öppet språkcafé där vi tränar svenska på olika nivåer. Vi ger också hjälp med läxläsning. Utifrån deltagarnas önskemål gör vi även utflykter och besök på museum, marknader och andra aktiviteter.

Kontakta verksamheten