Verksamheter

Stöd till häktade och intagna på anstalt

Häktesbesök

Första hjälpen-grupper

Kronoberg första hjälpen-grupp

Lokal krisberedskap

Lokal beredskap i Växjö kommun

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Samhällsintegration

Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre

Social verksamhet riktad till äldre