Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Besök/Väntjänst

Besöksverksamheten i Norrköping finns i olika former. Dels får enskilda personer besök i det privata hemmet eller på äldreboendet och dels finns gruppverksamheten, då frivilliga besöker en grupp människor på ett äldrebooende. Besöken kan innefatta en promenad, att njuta av en god film tillsammans, ett samtal över en kopp kaffe eller kanske helt enkelt att ha någon att skratta tillsammans med. De som träffas kommer själva överens om vad de vill göra.

Gruppverksamhetens aktiviteter skiljer sig av naturliga skäl något från verksamheten under de enskilda besöken. Eftersom många ser dåligt är högläsning ur en tidning eller bok uppskattat. Musik värderas högt, i synnerhet av dem som drabbats av demens. Visor väcker både sinnen och minnen till liv. Rytmen gör att många som annars är passiva stampar takten och lever upp. Texter känns igen och gör att många sjunger med.

Välkommen att höra av dig!