Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Att tillhöra ett sammanhang är ofta avgörande för hur vi mår. Vi arrangerar olika aktiviteter för att skapa gemenskap och stärka hälsan.

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Vallåkra rödakorsgrupp

Alla barn har rätt till en meningsfull fritid

I Vallåkra har Röda Korset bedrivit barnverksamhet i över 50 år. Verksamheten är öppen för alla barn i åldern 6-12 år och en samlingsplats för barn och unga som vill utvecklas, lära nytt och hitta en meningsfull fritid.

Vi möts för att leka, pyssla och lära tillsammans. Vi pratar och lär om aktuella teman och om Röda Korsets verksamhet i krig och fredstid och har även första hjälpen övningar. En gång om året anordnas även ett läger för barnen. Vi träffas 10-12 torsdagar per termin kl 17.30-19.00 på idrottsplatsen ”Planen” i Vallåkra. Det är ca 20 barn som deltar i verksamheten och vid varje torsdagsaktivitet deltar även 2-4 ledare i olika åldrar.

Som ledare i verksamheten är man med och planerar torsdagsaktiviteterna inför varje terminsstart och deltar i genomförandet av ca 2-5 torsdagar. Ibland anordnar vi även större läger och resor med ungdomar med funktionsvariationer som man som ledare har möjlighet att delta på. Vi har bland annat åkt till Italien, Åre Island och Frankrike.

Vill du delta som ledare eller anmäla ert barn till verksamheten så kontakta vallakra@redcross.se

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Samhällsrådgivning

Helsingborg

Verksamhet för hälsa och social gemenskap

Rödakorskören

Helsingborg