Insamling

Insamling

Katrineholm

Röda Korsets insamlingsbössor finns i ett antal butiker i Katrineholm.

 

Varje år har Röda Korset två insamlingskampanjer där insamlade medel 

används till internationella,nationella eller lokala hjälpprojekt.

Vid jul-och vårkampanjerna engageras volontärer som står med insamlingsbössor i Ica-butikerna i Katrineholm.

Förutom kontanta bidrag kan givaren swisha sitt belopp. Du som är intresserad uppdraget som bössinsamlare kontaktar Katrineholms Rödakorskrets 073-841 00 81.

Insamlingsansvarig är Ingrid Arvidsson

Insamlingsbössor

Kontakta verksamheten

Fler verksamheter i kommunen