Krisstöd

Help Center Ektorp

Nacka

Help Center i Ektorp har under 2022 fyllt en viktig funktion för att möta behovet av krishjälp, inte minst till följd av flyktingströmmen från Ukraina. Situationen har dock förändrats och Röda Korsets Help Center måste anpassa öppettiderna för att bättre möta olika målgruppers behov av hjälp.

Detta medför att den öppna verksamheten för behövande har öppet år 2023 enligt nedanstående dagar och tider.

* För utlämning till behövande (entrébiljett uppvisas vid entrén):

-Torsdag 19/1 kl. 18.00-19.00

-Torsdag 26/1 kl. 11.00-13.00

-Torsdag 9/2 kl. 11.00-13.00

-Lördag 18/2 kl. 11.00-13.00

-Torsdag 23/2 kl. 18.00-19.30

* För inlämning av gåvor:

Onsdagar med start den 18/1 kl. 10.00-13.00

---

Fram till dagens datum har fler än 1800 personer besökt Röda Korsets Help Center i Ektorp, som drivs och bemannas av volontärer från krisgruppen i Röda Korset i Nacka. Möjligheten att nyttja lokalen uppstod till följd av ett samarbete mellan medlemmar i Facebook-gruppen Ukrainare i Nacka och fastighetsägaren.

Help Center-lokalen har främst två syften:

1. Att ge människor på flykt och andra i behov av hjälp en möjlighet att få tillgång till: kläder, husgeråd, leksaker och annat.

2. Att erbjuda en adress och en organisation till de som vill skänka gåvor. Skänkta gåvor distribueras till hjälpbehövande i Nacka kommun och delas även ut till hjälpbehövande som besöker lokalen i Ektorp. Gåvor kan också komma att säljas i någon av våra second hand butiker. Inkomster via försäljning går oavkortat till vår hjälpverksamhet för behövande.

---

Har du frågor? Vänligen vänd dig till Tommy Jonsson, vice ordförande i Nackas Rödakorskrets och ansvarig för krisgruppen: tommy.json@gmail.com

Vill du bli volontär i krisgruppen och till exempel hjälpa till med Röda korsets Help center? Vänligen anmäl dig via: rekrytering.nacka@redcross.se