Krisstöd

Help Center Ektorp

Nacka

Help Center i Ektorp har under 2022 fyllt en viktig funktion för att möta behovet av krishjälp, inte minst till följd av flyktingströmmen från Ukraina. Situationen har dock förändrats och Röda Korsets Help Center måste anpassa öppettiderna för att bättre möta olika målgruppers behov av hjälp. Detta medför att den öppna verksamheten för behövande har öppet år 2023 enligt nedanstående dagar och tider.

 

* För utlämning till behövande (entrébiljett uppvisas vid entrén):

Utlämning under maj och juni månad sker endast till inbjudna med biljett enligt följande:

- Lördag 6 maj kl. 11.00-12.30.

- Torsdag 11 maj kl. 11.00-13.00.

- Torsdag 25 maj kl. 18.00-19.30.

- Torsdag 8 juni kl. 11.00-13.00.

-Torsdag 15 juni kl. 18.00-19.30.

Skänkta gåvor distribueras kontinuerligt till hjälpbehövande, bland annat till Nacka kommuns flyktingboenden.

 

* För inlämning av gåvor: 

OBS! Vinterkläder emottas ej.

Tider för inlämning av gåvor i maj månad:

- Onsdag 3 maj kl. 10.00-13.00.

- Onsdag 10 maj kl. 10.00-13.00.

- Onsdag 17 maj kl. 10.00-13.00.

- Onsdag 24 maj kl. 10.00-13.00.

- Onsdag 31 maj kl. 10.00-13.00.

Från och med 1 juni stänger HelpCenters verksamhet för inlämning av gåvor  Akutuella tider för inlämning av gåvor under höstterminen delges efter sommaruppehållet.

Stort tack för alla gåvor som inkommit under året, tillsammans gör vi skillnad!

---

Fram till dagens datum har fler än 1800 personer besökt Röda Korsets Help Center i Ektorp, som drivs och bemannas av volontärer från krisgruppen i Röda Korset i Nacka. Möjligheten att nyttja lokalen uppstod till följd av ett samarbete mellan medlemmar i Facebook-gruppen Ukrainare i Nacka och fastighetsägaren.

Help Center-lokalen har främst två syften:

1. Att ge människor på flykt och andra i behov av hjälp en möjlighet att få tillgång till: kläder, husgeråd, leksaker och annat.

2. Att erbjuda en adress och en organisation till de som vill skänka gåvor. Skänkta gåvor distribueras till hjälpbehövande i Nacka kommun och delas även ut till hjälpbehövande som besöker lokalen i Ektorp. Gåvor kan också komma att säljas i någon av våra second hand butiker. Inkomster via försäljning går oavkortat till vår hjälpverksamhet för behövande.

---

Har du frågor? Vänligen vänd dig till Tommy Jonsson, ordförande i Nackas Rödakorskrets och ansvarig för krisgruppen: tommy.jonsson@redcross.se

Vill du bli volontär i krisgruppen och till exempel hjälpa till med Röda korsets Help center? Vänligen anmäl dig via: rekrytering.nacka@redcross.se

Kontakta verksamheten