Träna svenska

Språkcafé i Bergshamra

Under höst- och vårterminen har vi Språkcafét varje onsdag 10:30 - 12:00. Alla som vill förbättra sin svenska är välkomna!

Under sommaren har vi stängt men vi öppnar igen den 23 augusti 2023.

During the autumn and spring semesters, we have a Språkcafé every Wednesday 10:30 - 12:00. Anyone who wants to improve their Swedish is welcome!

During the summer we are closed, but we will open again on August 23, 2023.

Adress: Röda Korsets mötesplats i Bergshamra, Björnstigen 10, 170 72 SOLNA.

Välkomna!