Efterforskning och Familjeåterförening

FIA-gruppen

Skellefteå

Röda Korsets FIA-grupp ger råd och stöd till flyktingar och migranter i ärenden som rör efterforskning och familjeåterförening. Målet är att stötta och hjälpa familjer som splittrats på grund av krig, konflikt, naturkatastrofer, flykt eller migration att återförenas. 

Vi kan genomföra efterforskningar och hjälpa till med rödakorsmeddelanden, ge resestöd och intyg och fångenskap. Vi erbjuder också information och rådgivning i familjeåterföreningsprocessen och hjälp med återvändande. 

Tidsbokning

För att vi ska kunna hjälpa dig behöver du boka tid. Det gör du via Svenska Röda Korsets migrationsrådgivning: 020-415 000. Öppettider tisdag och torsdag klockan 9:30 - 12:00

Bli volontär i FIA-gruppen

Vill du bli en del av vår viktiga verksamhet? Kontakta oss genom kretsens verksamhetschef (alexandra.sundberg@redcross.se) så berättar vi mer om vårt arbete och får lära känna dig. 

Kontakta verksamheten

Kerstin Hedlund och Eva Landin