Anhörigstöd

Anhörigstöd

Besöksverksamhet och anhörigstöd i Västerås.

Röda Korsets frivilliga medarbetare besöker och håller kontakt med ensamma människor med eget boende och på servicehus, hjälper och stödjer anhörigvårdare.

Många människor är i behov av besök, hjälp och stöd.

Vill du vara med och bidraga i gruppen för anhörigstöd, välkommen att kontakta oss på 

E-post vasteras.blifrivillig@redcross.se 

 

 

Röda Korset Västerås gör besök i hemmen och genomför aktiviteter.