Verksamhet för hälsa och gemenskap

Utbildning

I syfte att kvalitetssäkra verksamheten, för att öka kunskap och engagemang samt bidra till gemenskap och utveckling hos medarbetarna, se vidare Röda korsets nationella utbildningsprogram.

I Röda korset Västerås har lntroduktionsgruppen kontinuerligt intervjuer av blivande volontärer samt grundutbildning för frivilliga och skapar utbildningar utifrån behovet. Regelbundet arrangeras kurser i Först hjälpen/hjärt och lungräddning.
Kontakta lntroduktionsgruppen, tel. 021-13 17 91. Tel.tider: Tisdagar 10-13 och torsdagar 13-16. Introduktionsgruppen hittar du här. 
E-post: vasteras.blifrivillig@redcross.se

Aktuella utbildningar publiceras på hemsidan.