Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Vi erbjuder stöd till de som lider av ofrivillig ensamhet, till exempel genom besök eller aktiviteter i närområdet.

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Resa för äldre medlemmar

Göteborg

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Väntjänsten

Göteborg

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma

Besök på äldreboende