Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Sökresultat

2295 Sökresultat
Rensa

Röda Korsets synpunkter på förslaget till omarbetning av återvändandedirektivet

Svenska Röda Korset har beretts möjlighet att lämna synpunkter och kommentarer på Europeiska kommissionens förslag till ...
remissvar

Röda Korsets yttrande över God och nära vård - En primärvårdsreform

Svenska Röda Korset vill här ge sina kommentarer på delbetänkandet ”God och nära vård – En primärvårdsreform”, utifrån ...

Röda Korsets yttrande över ett ordnat mottagande

Röda Korset har fått möjlighet att yttra sig över Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller ...
Rent vatten

Vår expert i Moçambique

"En stor utmaning är att ta hand om det mänskliga avfallet och förhindra att sjukdomar sprids."

Företag och arbetsplatser

Vi certifierar och kvalitetssäkrar instruktörer som utbildar er i egen regi, men utifrån vår modell.

Röda Korsets yttrande över En effektivare kommunal räddningstjänst

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att lämna synpunkter på SOU 2018:54, och vill med anledning av detta framföra ...

Långsiktigt stöd till det civila samhället

Läs våra synpunkter på departemenstpromemorian Långsiktigt stöd till det civila samhället

Ekonomiska sanktioner mot terrorism

Läs våra synpunkter

Aggressionsbrottet och ändringar i Romstadgan

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att yttra sig över delbetänkandet av aggressionsbrottsutredningen, SOU 2018:33, och ...

Myndighetsgemensam regional indelning

Svenska Röda Korset lämnar synpunkter på slutbetänkandet om Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå ...