Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 

Läs mer om kakor
Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Vi samordnar hjälp till riskgrupper

Tillsammans med flera andra organisationer har vi kommit överens med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om att stötta landets kommuner med stöd till isolerade riskgrupper.
Tillsammans med flera andra organisationer har vi kommit överens med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om att stötta landets kommuner med stöd till isolerade riskgrupper.
Publicerad: 27 mar 2020
Lästid: ca

Svenska Röda Korset, Svenska kyrkan, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen och Sveriges Stadsmissioner har gjort en överenskommelse med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att hjälpa kommuner att stötta äldre och personer i riskgrupper med matinköp och upphämtning av mediciner. Organisationerna ska samordna sina volontärer runt om i landet och samarbeta med kommuner.

– Runt om i landet har vi tusentals ideellt engagerade inom våra organisationer. Vi ska nu gemensamt samordna frivilliga krafter för att kunna bistå fler människor i utsatthet. Det här är ett sätt för oss som civilsamhälle att visa att Sverige drivs av goda krafter och att vi kan klara oss igenom den här utmaningen tillsammans, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare vid Svenska Röda Korset.

De som är i behov av stöd kan anmäla sig till sin kommun som kanaliserar till frivilligorganisationerna, som samordnar lokala frivilliga att utföra uppdragen. För att arbetet ska komma igång krävs nu att kommuner tillsammans med organisationer på lokal nivå hittar modeller för arbetet. 

Svenska Röda Korset koordinerar modellen nationellt, på lokal nivå utförs uppdragen av frivilliga från någon av organisationerna eller församlingarna i överenskommelsen. Vilken organisation som utför uppgifterna i en specifik kommun bedöms utifrån kapacitet på plats.

Detta stöd omfattar i första hand kommuner som inte har en Frivillig Resursgrupp (FRG) eller annan typ av samordning för frivilliginsatser knuten till kommunen. Rekrytering av frivilliga sker på lokal nivå efter behov i respektive kommun. Frivilliga som engageras ska vara lokalt förankrade i enlighet Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att undvika resor inom landet.

Denna verksamhet kommer att bedrivas under den tid Folkhälsomyndigheten uppmanar personer 70 år och äldre att begränsa sina nära kontakter och hålla sig i hemmet.

Till dig som arbetar i en intresserad kommun

Många kommuner har redan etablerade samarbeten kring inköp till riskgrupper. Dessa kommuner behöver inte kontakta Svenska Röda Korset centralt utan den verksamheten fortsätter som planerat.

Om kommunen däremot inte har något samarbete kring inköp, men är intresserade av ett samarbete ska Svenska Röda Korset centralt kontaktas. Efter förfrågan undersöker vi tillsammans med de andra frivilligorganisationerna vilken organisation som har kapacitet att koordinera uppdraget lokalt. Sedan blir kommunen kontaktad av koordinerande organisation lokalt.

Om du arbetar på en kommun som är intresserad av samarbete så kontaktar du vår infoservice 0771- 19 95 00 eller info@redcross.se.”