Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. 

Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Libanon – svår situation för redan utsatta

En tredjedel av de som bor i Libanon är på flykt. Många har kommit från krigets Syrien och lever i en mycket utsatt situation. Efter den kraftiga explosionen har utsattheten förvärrats ytterligare. Vi är på plats för att hjälpa.
En tredjedel av de som bor i Libanon är på flykt. Många har kommit från krigets Syrien och lever i en mycket utsatt situation. Efter den kraftiga explosionen har utsattheten förvärrats ytterligare. Vi är på plats för att hjälpa.

Libanon ligger vid Medelhavet och har gräns mot Syrien och Israel. Till ytan är landet ungefär lika stort som Skåne. Av de drygt 6 miljoner som bor där är cirka 1,8 miljoner flyktingar – det gör att Libanon har högsta andel flyktingar per capita i världen. De som flytt kommer framför allt från krigets Syrien, men också från Palestina.

Resurserna räcker inte till

Den stora andelen människor på flykt i landet har drastiskt ökat behoven av mat, rent vatten och infrastruktur. Arbetslösheten är hög och många människor tvingas bo i tält, skjul eller övergivna bostäder utan rinnande vatten och toaletter. En svår utmaning är tillgång till dricksvatten, avlopp och brist på reningsverk, sophantering och nedsmutsning av vatten och luft.

70% av flyktingarna från Syrien lever under existensminimum då de saknar möjligheten till arbete. De som flytt från Syrien har inte registrerats som flyktingar sedan maj 2015 och det har lett till att en stor grupp lever illegalt och därmed har begränsad möjlighet att få humanitär hjälp.

Ge en gåva som ger hopp och räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder. I 192 länder världen över.

Fyll i valfritt belopp

Minsta belopp är 50 kronor
kr

Ge en företagsgåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder. I 192 länder världen över.

Fyll i valfritt belopp

Minsta belopp är 100 kronor
kr

Ge en gåva som ger hopp och räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder. I 192 länder världen över.

(Personnummer är inte obligatoriskt men krävs för att få skattereduktion på gåvor.)

Ge en gåva som ger hopp och räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder. I 192 länder världen över.

Tack för din gåva!

Du kommer snart att få en bekräftelse skickad till din mejladress.

Ge en företagsgåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder. I 192 länder världen över.

Uppgifter

Ge en företagsgåva som räddar liv

Vi är på plats och kan garantera att pengarna går direkt till de som behöver dem, utan mellanhänder. I 192 länder världen över.

Tack för er gåva!

Ni kommer snart att få en bekräftelse skickad till er mejladress.

4 fakta om Libanon

  • 2,5 miljoner människor saknar tillräcklig tillgång till hälsovård.      

  • 3,2 miljoner behöver tillgång till rent vatten och sanitet.

  • 2 miljoner är i behov av mat.

  • 3,2 miljoner är i behov av skydd.

Stora hjälpbehov – vi ger stöd

Vi har tusentals lokala volontärer i Libanon och vi jobbar dagligen med att hjälpa. En viktig insats är att hjälpa till att ge människor, som bor i tillfälliga läger, tillgång till rent vatten och bättre sanitetslösningar. Det byggs latriner och arbetas med sophantering. Dessa insatser är inte minst viktiga för att förebygga sjukdomsspridning.

Några exempel på vad Röda Korset gjorde under 2018 är:

  • 100 000 människor har fått stöd inom vatten och sanitet.
  • 158 000 människor har nåtts med sjukvård genom mobila kliniker
  • 22 000 matpaktet har delats ut
  • Vi besöker fängslade och arbetar med att hitta försvunna personer från inbördeskriget.