Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Second hand bidrar till hållbarhet

Som second hand-shoppare gör du inte bara vinsten i att kunna få en ny garderob för en billig peng. Du hjälper oss också att skapa ett hållbarare samhälle.
Som second hand-shoppare gör du inte bara vinsten i att kunna få en ny garderob för en billig peng. Du hjälper oss också att skapa ett hållbarare samhälle.
Publicerad: 01 okt 2021
Lästid: ca

Modeindustrin står för upp emot tio procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Närmare 92 miljoner ton avfall skapas årligen vid klädproduktion. Ett enkelt sätt att göra stor skillnad är att köpa, och skänka till, second hand.

– Second hand är dubbelt bra! Vid sidan av att inte konsumera alls är det näst bästa att återanvända det som redan finns. Det bidrar till stora hållbarhetsfördelar och är betydligt bättre för miljön, säger AnnaCarin af Forselles, verksamhetsutvecklare för second hand på Röda Korset, och fortsätter:

– Hos oss kan en elvisp rädda liv och en kofta bli till katastrofinsatser. Genom att överskottet av försäljning i våra butiker går till våra verksamheter så bidrar man också till social hållbarhet. Det handlar bland annat om familjeåterförening, läxhjälp och katastrofinsatser.

Vi återvinner kläder som inte säljs

I Röda Korsets butiker passerar varje år ca 3 000 ton textilier. Det tas hand om och säljs i någon av våra 250 second hand-butiker runt om i Sverige. Ibland har vi inte möjlighet att sälja plagg om de är i sämre skick. För hållbarhetens skull gör vi det som krävs för att ta hand även om sådant som annars skulle slängas och brännas. 2020 skickade vi ca 1 000 ton till textilåtervinning.

Klimatkollen! Hur påverkar din konsumtion miljön?

  • För att göra ett enda par bomullsjeans krävs i genomsnitt 8 000 liter vatten. Det motsvarar drygt 50 välfyllda badkar.

  • Koldioxidutsläppen från textilproduktion är 1,2 miljarder ton varje år. Det är mer än de sammanlagda utsläppen från all flygtrafik och all trafik till havs.

  • Syntetkläder (till exempel polyester) står för mikroplastutsläppen till haven motsvarande mer än 50 miljarder plastflaskor varje år.

  • En T-shirt som återvinns sparar 13,5 badkar fyllda med vatten samt koldioxid och kemikalier som både skadar miljön men också de som arbetar i produktionen.

  • De senaste 15 åren har klädproduktionen nästan fördubblats. Detta beror på en växande medelklass globalt. Dessutom används ett plagg idag i snitt 36 procent färre gånger än för 15 år sedan.
  • Om utvecklingen i modeindustrin fortsätter i nuvarande takt kommer den att stå för en fjärdedel av världens utsläppsbudget för koldioxid 2050.

Så går det till konkret i en av våra butiker

I Röda Korsets butik i Karlstad arbetar vi med tydliga rutiner för återvinning. Varje dag mäter butiken hur mycket textilier och skor de fått in.

– Vi för statistik räknat i kilo över inkomna kläder och textilier, både för det vi ska sälja och det vi skickar till återvinning. De plagg vi bedömer att vi inte kan sälja läggs i blå säckar, som också vägs, berättar Dan Borg, butiksledare.

Varannan vecka körs cirka 50 säckar till en depå och var sjätte vecka går transporter till ett textilåtervinningsföretag i Tyskland. Där bryts osäljbara kläder ner till fibrer som blir till isolering, fukttrasor och nya textilier.

I Karlstad träffas också en grupp människor regelbundet och syr nya kläder, gardiner, väskor och andra saker av kläder och textilier som inte går att sälja. De nya varorna säljs sedan i butiken.

– Karlstadbutiken är ett jättebra exempel på hur Röda Korset tar ansvar och jobbar för ett hållbart samhälle, säger AnnaCarin af Forselles.