Väderprognoser övervakas på datorskärmar i Hongkong

Väderprognoser ger bättre hjälpinsatser

Väderprognoser ger bättre hjälpinsatser

Under lång tid har katastrofinsatser startat först när det redan skett en katastrof. Med hjälp av ett nytt arbetssätt kan nu Röda Korset sätta in hjälpen innan katastrofen inträffar.

Cykloner. Extrema snömängder. Översvämningar. Varje år orsakar katastrofer tusentals dödsfall och ödelägger människors liv över hela världen.

Under lång tid har människor fått hjälp först efter att ha blivit drabbade av en katastrof. Det här vill Röda Korset ändra på genom att koppla samman väderprognoser och förutbestämda åtgärder som redan har en säkrad finansiering.

Det kallas Prognosbaserad finansiering (Forecastbased financing) och innebär finansiering av tidig katastrofhjälp baserat på väderprognoser kopplat till noga bestämda aktiviteter och förutbestämda ”triggers” som talar om när aktiviteten får genomföras. Ett nätverk av forskare och klimatexperter världen över samarbetar med Röda Korsets katastrofexperter i projektet. I tider med klimatförändringar är denna metod viktig för att försöka hantera allt fler extremväder.

Genom olika vädermodeller och satellitdata kan man i dag med väldigt stor exakthet förutspå sannolikheten för extrema väder. Speciella mätinstrument används som i god tid varnar så att man kan bedöma när, var och hur resurserna ska fördelas på bästa sätt.

Kan agera innan katastrofen slår till

Om en prognos visar att det är hög sannolikhet för att en cyklon är på väg så fördelas automatiskt resurser så att man kan börja hjälpa och skydda befolkningen innan ovädret slår till. Vi hinner då sätta upp tältläger, skicka mediciner, sjukvårdsartiklar, mat, rent vatten och vi kan evakuera människor. Genom att förutse en katastrof innan den händer kan vi rädda fler utsatta människor och förhindra mänskligt lidande.

Det här sättet att använda information baserad på väderrapporter kan bland annat kopplas till Röda Korsets katastroffond (Disaster Relief Emergency Fund, DREF) som stöttas av regeringar, institutioner och privata bidragsgivare.

Vi är pionjärer med hjälpinsatser över hela världen. Med prognosbaserad finansiering fortsätter vi att följa den vägen, enade mot samma mål. Att rädda liv och se till att ingen lämnas ensam i en katastrof.

Värt att veta om prognosbaserad finansiering

  • Den prognosbaserade finansieringsstrategin (Forecastbased financing) har utvecklats inom Röda Korset sedan 2007.

  • Tack vare ett stort nätverk av kända forskare bygger metoden på vetenskap och forskning och på vår egen expertis inom katastrofhantering.

  • Sedan 2013 har vi testat tillvägagångssättet genom olika pilotprojekt. Med metoden har prognoser framgångsrikt varnat och lett till tidiga åtgärder i Peru, Togo, Uganda, Bangladesh och Mongoliet.

  • Målet med prognosbaserad finansiering är att agera innan katastrofen slagit till för att minska mänskligt lidande och andra konsekvenser.

  • Prognosbaserad finansiering är en viktig prioritering för att hantera klimatförändringar.