En stöttande värmande hand på en persons axel.

Tankar om självmord – så kan du hantera dem

Tankar om självmord – så kan du hantera dem

När vi ställs inför svåra motgångar kan livet kännas mörkt och hopplöst. Men det finns alltid utvägar och hjälp att få. Här ger vi råd till dig som har tankar om självmord och till dig som vill finnas där som stöd.

Vi möter alla påfrestningar och motgångar i livet. Kanske har du gått igenom en svår händelse, ett större misslyckande eller en livskris som förlusten av en närstående. Under en sådan period när ens livssituation känns hopplös och omöjlig att påverka, är det inte ovanligt att känna en psykisk smärta som är svår att stå ut med.  

Tankar om självmord är vanligt och inte farligt 

Det kan vara svårt att se lösningar på sina problem eller hur livet skulle kunna förändras till det bättre. I dessa stunder kan det dyka upp tankar om att livet inte längre är värt att leva – och att självmord är ett sätt att slippa smärta, ångest och maktlöshet. Du är inte ensam om att ha dessa tankar när livet känns tungt.  

Självmordstankar är som andra tankar, de kommer och går. Det viktigaste är att förstå att du inte behöver lösa dina problem på egen hand, att du vet att det alltid finns stöd och hjälp att få. Ett första steg kan vara att berätta för någon annan om hur du mår. Det är inte lätt, men försök att be om hjälp. 

Självmordstankar beror ofta på livskriser 

Det finns sällan en enskild orsak till att någon vill avsluta sitt liv. Många upplever en känsla av ensamhet och isolering, att ingen förstår ens problem och smärta eller kan hjälpa. Det kan också vara kopplat till en känsla av skam, skuld, frustration och vrede. 

Vem som helst kan hamna i situationer som känns omöjliga att ta sig ur, som kan öka risken för psykisk ohälsa och där självmord kan kännas som den enda vägen ut. 

Sådana livskriser kan till exempel vara:  

 • förlust av en närstående,  
 • trauma 
 • arbetslöshet,  
 • ekonomisk stress,  
 • separation,  
 • något större misslyckande,  
 • erfarenheter av övergrepp, mobbning eller våld 
 • psykisk ohälsa,
 • avsaknad av ett socialt nätverk,
 • att mötas av fördomar och diskriminering. 

Det betyder inte att personer med dessa erfarenheter lider av psykisk ohälsa eller är suicidbenägna 

Självmordstankar känns ofta som den enda lösningen  

När livet känns hopplöst och man inte ser någon lösning på sina problem kan man känna sig övertygad om att självmord är den enda utvägen. Det kan förstärkas av svårigheter att hantera förtvivlan, ilska och smärta. Det är vanligt att känna skam och skuld över att man inte lyckats lösa sina problem eller för att man inte orkar leva. 

Man kan också känna sig ensam och isolerad med sina känslor och tankar, att ingen förstår eller kan hjälpa en ur den svåra situationen. Ofta kan man känna sig nedstämd, ha svårt att sova och koncentrera sig eller att ta itu med saker. Den negativa spiralen förstärks ofta genom negativa tankar om sig själv och om framtiden, vilket kan framkalla ytterligare ångest.  

Att berätta om dina tankar är ett första steg för förändring 

Tankar kommer och går och det är normalt att någon gång fundera på självmord när livet känns tungt. Det är inte farligt att ha den här typen av tankar men det är viktigt att inte hålla dem för sig själv. För då kan tankarna växa och kännas ännu svårare att hantera.  

Att prata med någon annan om livet och döden kan vara svårt, i synnerhet om man funderar på att avsluta sitt liv. Men att sätta ord på sina känslor och uttrycka dem för någon annan är ett första steg till att förändra sin situation. Så försök att berätta om dina tankar och hur du mår för någon nära eller någon du har förtroende för. Det är alltid lättare att dela bördan med någon annan.  

En utomstående kan avlasta dig och se saker som du inte ser 

En utomstående kan också hjälpa dig att se situationen på nya sätt och hitta möjliga lösningar när du själv inte orkar eller vet hur du ska ta dig ur dina problem. Kanske behöver du verktyg för att hantera din oro, stress eller ångest eller så behöver du bara någon som lyssnar.  

Du kan också kontakta en stödlinje eller söka kontakt med andra som har liknande erfarenheter, till exempel via patientföreningar eller ideella organisationer. Du kan även få hjälp genom vården om du varit nedstämd under en längre tid.  

Har du allvarliga självmordstankar eller planer på att ta ditt liv ska du söka professionell hjälp. Vänd dig till din vårdcentral, en psykiatrisk mottagning eller ring 112 om det är akut. 

Vad du kan göra själv 

Att våga be om hjälp och berätta hur du känner är ett första steg för att komma loss från självmordstankarna. Det finns också andra saker som kan hjälpa dig att må bättre och skingra ovälkomna tankar. Det är viktigt att ta reda på vad som fungerar för dig – och vad du kan göra i din vardag. Här är några förslag: 
 

 1. Behåll dina dagliga rutiner och se till att få tillräckligt med sömn och bra kost.
 2. Håll kontakt med och umgås med personer du tycker om. Att känna ett stöd från nära och kära kan hjälpa dig att hantera tankar och känslor – och att förändra din livssituation.
 3. Var fysiskt aktiv, det kan hjälpa dig att skifta fokus.
 4. Gör saker som du mår bra av, till exempel lyssna på musik, gå en promenad eller utöva en hobby. Gör det ensam eller tillsammans med andra. Att samlas kring ett gemensamt intresse kan bidra till välmående men också till fler kontakter. 

Det finns hjälp att få  


Det finns olika metoder för att arbeta med problem som är kopplade till självmordstankar. Både samtalsbehandling och mediciner kan vara till hjälp, beroende på vad som är orsaken till att du mår dåligt och vilka problem du har.  

Tänk på att alla metoder inte passar alla. Om du tidigare fått en behandling som du upplever inte har hjälpt, kan du bli hjälpt av en annan behandlingsform. 

När det finns andra underliggande problem bakom självmordstankarna, till exempel kroppslig ohälsa, ensamhet eller ekonomiska bekymmer, är det viktigt att även få hjälp med dessa. Exempelvis kan kuratorer ge råd och stöd om fysiska sjukdomar och psykosociala problem. Kommunen kan bistå med familjerådgivning och ekonomisk rådgivning, och religiösa samfund har samtalsstöd om sorg och meningsfullhet i livet. 

Att stötta någon med självmordstankar  

Att möta en vän eller en närstående som uttrycker tankar eller en vilja att ta sitt liv kan vara skrämmande. Många med suicidtankar känner sig ensamma i sin upplevelse och det är ett stort steg att berätta för någon. De flesta med självmordstankar tar sig igenom dem, men det viktiga är att du finns där, lyssnar och vågar prata med den som mår dåligt.  

Att prata om självmord är inte farligt och ökar inte risken för suicid. Tvärtom är det bra att uppmuntra personen att prata om sina känslor. Det ger dig insyn i situationen och hur du kan hjälpa till för att personen kan få rätt hjälp.  

Här är några råd om du misstänker att en närstående har självmordstankar: 
 

 1. Identifiera. Var uppmärksam på om personen i din närhet inte längre är sig lik eller gör dig orolig. Till exempel om hen är lynnig, ledsen och tillbakadragen, känner sig hjälplös och värdelös, inte längre bryr sig lika mycket om sitt utseende, isolerar sig, uttrycker tankar om döden och tar avsked av folk i sin omgivning eller ger bort ägodelar. En del kan också ägna sig åt riskfyllt och självdestruktivt beteende. 
 2. Våga fråga. Det kan kännas svårt och obekvämt att fråga om en person har tankar om att ta sitt liv, men våga störa. Ta inte för givet att tankarna går över av sig själv eller att någon annan ska agera. Den som har självmordstankar skäms ofta för dessa, men om någon frågar kan det vara lättare att öppna upp. 

  Börja med att fråga hur personen mår och uttryck att du är orolig för personens mående. Stötta personen i att prata om sina tankar och känslor. Undvik inte frågan om det finns tankar på självmord. 

  Om någon tänker ta sitt liv är det viktigt att veta hur länge de tankarna har funnits och hur planerna ser ut. Fråga om när, var och hur personen planerar att begå självmord och om personen har tillgång till hjälp för att må bättre eller om du kan finnas där som stöd.
 3. Lyssna och visa medkänsla. Lyssna in vad personen har att säga och uppmuntra genom att ställa frågor som ”Kan du berätta mer?”. Bekräfta personens känslor och visa att du finns där som stöd, samtidigt som du inger hopp om att förändring är möjligt. 

  Undvik att ge goda råd och lösningar innan du fått en klar bild av situationen. Försök skapa ett förtroende genom att erbjuda din hjälp om personen önskar det, och visa att du finns där också om tankarna kommer tillbaka.
 4. Bestäm nästa steg tillsammans. Någon med självmordstankar har ofta svårt att själv se lösningar på sina problem. Uppmuntra personen att prata om vilka alternativ som finns och hur ni tillsammans kan hitta nästa steg. Fråga om personen kan tänka sig att prata med någon närstående eller söka professionell hjälp. 
 5. Uppmuntra till stöd och hjälp. Stötta personen med suicidtankar att söka hjälp. Du kan också erbjuda dig att kontakta vården och följa med som stöd. Om det är bråttom, hjälp personen att genast söka vård på en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112. 
 6. Ta hand om dig själv. Att möta någon som uttrycker självmordstankar är känslomässigt påfrestande. Det är normalt att känna maktlöshet och vara rädd och orolig för att göra fel, men tänk på att ansvaret inte ligger hos dig. Dela därför gärna dina upplevelser med någon närstående, en vän eller någon som arbetar med stöd professionellt. Läs mer om hur du stöttar någon i kris och tar hand om dig själv samtidigt. 

Råd för att hantera känslor