Kvinna hjälper papperslös man med vårdförmedling

Tillgång till vård för personer från Ukraina

Tillgång till vård för personer från Ukraina

Människor från Ukraina som sökt enligt massflyktsdirektivet får ett uppehållstillståndskort. På kortet framgår att personen omfattas av LMA – lag om mottagande av asylsökande.

För person med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet

Vuxna ska erbjudas vård som inte kan anstå samt: 

  • mödravård
  • vård vid abort
  • preventivmedelsrådgivning
  • läkemedel
  • hälsoundersökning

Vård som inte kan anstå omfattar mer vård än den akuta.

Barn ska erbjudas fullständig vård.

Personer från Ukraina - rätt till vård och bistånd i Sverige (Socialstyrelsen)

För person som väntar på svar om uppehållstillstånd

Från den 1 juli gäller nya regler kring tillgång till vård för de som söker om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Enligt lag 2008:344 omfattas nu även de som sökt. Dessa individer skall uppvisa ett kvitto på sin ansökan i kontakten med vården och skall då erbjudas samma vård som asylsökande.

För de som inte sökt om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, inte ansökt om asyl och inte är papperslösa gäller generellt fullt pris för vården under de första 90 dagarna.

Dock finns regionala beslut som är tagna med hänsyn till krigsutbrottet. Om personen har möjlighet ska denne visa upp ett giltigt pass eller ID-kort från Ukraina. Observera att ingen får nekas vård om de inte kan visa detta.

Vårdförmedling för papperslösa och andra migranter

Kontakta oss

Nationell rådgivning

Telefontid: måndag till fredag kl 09.00–12.00. Att ringa oss är kostnadsfritt. Boka gärna tid för besök via telefon eller mejl. SMS: 0723 - 49 98 08.

Visa andra kontaktvägar