Fem kvinnor står i en dörröppning.

Mens i katastrofer – något det pratas tyst om

Mens i katastrofer – något det pratas tyst om

Mens är något helt naturligt som 1,5 miljarder kvinnor och flickor har varje månad. I många delar av världen förknippas det dock med skam, förlägenhet och fruktan. Hur tufft det kan bli i en katastrofsituation är inte svårt att föreställa sig.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Ingen ska behöva lida fysiskt eller psykiskt på grund av bristande hygien. Det är en grundläggande mänsklig rättighet.

För många kvinnor är det däremot svårt. I krissituationer är tillgången på vatten och sanitetsanläggningar oftast mycket begränsad vilket försvårar möjligheten att sköta sin hygien inskränks. Det ställer till stora problem för menstruerande kvinnor, inte minst då de behöver tillgång till mer vatten.

Utebliven skolgång är vanligt bland många flickor, något som drastiskt försämrar livsvillkoren. En anledning är att det är svårt att sköta menshygienen på skolorna. En av dem som upplevt svårigheterna är 13-åriga Jessica Lokidor från Sydsudan. Hon berättar att menspaketen som Röda Korsets delar ut gjort stor skillnad.

– Innan jag fick ett menspaket av Röda Korset var jag hemma om jag hade mens. Det kunde hända att hela kjolen blev full av blod. Pojkarna skrattade åt oss, de till och med kallade oss för fula saker. Men nu känner jag mig säker. Jag kan gå till skolan varje dag, säger Jessica.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp
Till vänster: ett menskit. Till höger: sydsudanesisk flicka.
Till vänster: Röda Korsets menspaket. Till höger: Porträttbild på Jessica Lokidor.

I menspaketet ingår bland annat tvättbara bindor, en ficklampa och en handduk för att underlätta menshygienen för flickor.

Madeleine Lundberg är genusrådgivare på Röda Korset och har lång erfarenhet av att arbeta med bland annat frågor som rör kvinnor i utsatthet.

– Det finns faktorer som gör att kvinnor är mer utsatta i olika kontexter. Har man inget värdigt sätt att hantera sin menstruation så avstår man att gå till skolan. Därför är det viktigt att förstå individens och gruppens situation, säger hon.

Så hjälper Röda Korset

  • Menspaket – I många delar av världen är bindor och hygienprodukter svårtillgängliga eller för dyra för många att ha råd med. Vi delar ut menspaket som innehåller tvättbara bindor, handduk, ficklampa, trosor och tvål.
  • Rent vatten – En förutsättning för att flickor och kvinnor ska ha möjlighet att hantera sin hygien är att det finns rent vatten. Smutsigt vatten orsakar sjukdomar och innebär en stor risk. Därför jobbar Röda Korset med att säkra rent vatten åt byar och samhällen där det saknas.
  • Sanitetsanläggningar – Toaletter är långt ifrån en självklarhet i fattiga länder. Röda Korset arbetar för att det ska finnas funktionsdugliga toaletter och latriner för människor som saknar tillgång till dem. Lås och belysning är viktigt för att det ska kännas tryggt och säkert att ta hand om sin hygien.
  • Utbildning – Kunskapen kring mens är låg. Många flickor och kvinnor upplever skam när de menstruerar och i vissa länder är det ett tabubelagt ämne. Att utbilda barn och unga i tidig ålder är ett viktigt steg för flickors rättigheter. Röda Korsets volontärer besöker därför skolor och samhällen för att undervisa kring mens.

Hygienkit för kvinnor

Kvinnor är bland de mest utsatta i en katastrof, och behoven av sanitetsprodukter är stora. Din gåva räcker bland annat till sanitetsbindor, tvättservetter, toalettpapper, tvål, tandkräm och tandborstar.

1 st
293 kr

Läs mer om genus och mångfald