Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Mens i katastrofer – något det pratas tyst om

Mens är något helt naturligt som 1,5 miljarder kvinnor och flickor har varje månad. I många delar av världen förknippas det dock med skam, förlägenhet och fruktan. Hur tufft det kan bli i en katastrofsituation är inte svårt att föreställa sig.
Mens är något helt naturligt som 1,5 miljarder kvinnor och flickor har varje månad. I många delar av världen förknippas det dock med skam, förlägenhet och fruktan. Hur tufft det kan bli i en katastrofsituation är inte svårt att föreställa sig.
Publicerad: 25 maj 2023
Lästid: ca

Ingen, oavsett vem eller var den bor, ska behöva lida fysiskt eller psykiskt på grund av bristande hygien. Det är en grundläggande mänsklig rättighet.

För många kvinnor fungerar det dock inte så bra. I krissituationer är till exempel tillgången på vatten och sanitetsanläggningar oftast mycket begränsad vilket gör att möjligheten att sköta sin hygien inskränks. Det kan ställa till stora problem för menstruerande kvinnor, inte minst för att de då behöver tillgång till mer vatten.

Detta blir som mest tydligt i kulturer där kvinnorna ses som orena vid menstruation och när många människor trängs ihop, som vid flyktingströmmar. Då måste kvinnorna ibland söka sig långt bort från andra för att kunna sköta sin hygien i enskildhet. Detta utsätter dem för stora risker, som våld, våldtäkt, bortrövande och minskador.

Så hjälper Röda Korset

  • Menspaket – I många delar av världen är bindor och hygienprodukter svårtillgängliga eller för dyra för många att ha råd med. Vi delar ut menspaket som innehåller tvättbara bindor, handduk, ficklampa, trosor och tvål.

  • Rent vatten – En förutsättning för att flickor och kvinnor ska ha möjlighet att hantera sin hygien är att det finns rent vatten. Smutsigt vatten orsakar sjukdomar och innebär en stor risk. Därför jobbar Röda Korset med att säkra rent vatten åt byar och samhällen där det saknas.

  • Sanitetsanläggningar – Toaletter är långt ifrån en självklarhet i fattiga länder. Röda Korset arbetar för att det ska finnas funktionsdugliga toaletter och latriner för människor som saknar tillgång till dem. Lås och belysning är viktigt för att det ska kännas tryggt och säkert att ta hand om sin hygien.

  • Utbildning – Kunskapen kring mens är låg. Många flickor och kvinnor upplever skam när de menstruerar och i vissa länder är det ett tabubelagt ämne. Att utbilda barn och unga i tidig ålder är ett viktigt steg för flickors rättigheter. Röda Korsets volontärer besöker därför skolor och samhällen för att undervisa kring mens.

Ge en gåva som räddar liv

Får inte laga mat

Många kvinnor världen över känner sig obekväma när de har sin menstruation, det är ett obehag starkt kopplat till normer, sociala värderingar och kulturella tabun och är en anledning till att flickor behöver stanna hemma från skolan flera dagar i månaden. I vissa länder får kvinnor under sin menstruation inte bada, laga mat eller besöka religiösa byggnader.

Eftersom menstruation ofta är skamfyllt innebär det också att många flickor är helt oförberedda när de får sin första mens och har begränsade kunskaper om biologiska processer.

Om flickor och kvinnor inte får hygienartiklar de första veckorna vid en katastrof undergräver det också deras motståndskraft mot sjukdomar och infektioner.

Betty Chericot är lärare på en skola i Kenya.
Så bröt vi menstabu

I en skola i Kenya brukade tjejerna stanna hemma när de hade mens. Men plötsligt sjönk frånvaron – och det fanns en förklaring.

Menstabu – så bröts det