Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Hjälp till flyktingar i pandemins Libanon

Covidpandemin är inte över än. I Libanon hjälper vi bland annat palestinska flyktingar att klara sig igenom krisen.
Covidpandemin är inte över än. I Libanon hjälper vi bland annat palestinska flyktingar att klara sig igenom krisen.
Publicerad: 20 apr 2022
Lästid: ca

– Många som jag träffar i flyktinglägren här berättar om hur de blivit sjuka, förlorat jobb och inte kunnat försörja sina familjer, säger Andreas Sandin, på Svenska Röda Korset.

Libanon är idag det land som tar emot flest flyktingar per capita i världen, däribland 225 000 palestinska flyktingar och 30 000 palestinska flyktingar från Syrien. Redan innan pandemin levde många av dessa människor i utsatthet i Libanons flyktingläger.

De senaste åren har Covid-19, tillsammans med en politisk- och ekonomisk kris, förvärrat läget och gjort livet än svårare för många. Restriktioner har införts, folk har blivit sjuka samtidigt som det varit stor brist på jobb och kostnaderna för vård har skjutit i höjden.

En nationell vaccinationskampanj startade i februari 2021 men än är det många som inte är vaccinerade. I flyktinglägren har det varit problem båda med tillgång till vaccin och funnits tvekan inför att ta det.

Röda Korset har länge arbetat i Libanon och hjälper på många olika sätt runt om i landet. I ett specifikt projekt har vi, med stöd av EU-medel, och tillsammans med vår systerorganisation Palestinska Halvmånen jobbat för att förbättra situationen för palestinska flyktingar. Vi arbetar bland annat med att:

  • Förbättra intensivvården för covidsjuka
  • Få flera människor vaccinerade
  • Ge psykosocialt stöd
  • Informera och bryta stigman kring covid-19

Genom att anställa en sjuksköterska med mycket erfarenhet från covid-19 samt genom arbetet med mentorer till vårdpersonalen har kvaliten på intensivvårdsavdelningarna på två sjukhus markant förbättrat vården vilket gjort att fler har överlevt. Dessutom har patienternas familjer fått extra stöd efter att de lämnat sjukhusen.

– Dessa insatser sammantaget bidrar till att förbättra tillvaron för väldigt många människor i de palestinska lägren har i Libanon. Ingen ska lämnas ensam i en kris, säger Andreas Sandin.

Insatser med stöd av EU

Röda Korsets hjälp till palestinska flyktingar i Libanon gör mes stöd av EU genom ECHO (Europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder). Projektet pågår i ett år med ett stöd på över 8,2 miljoner kronor.