Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Klimatförändringarnas konsekvenser

Konsekvenser av klimatförändringarna blir hela tiden mer synliga. Ett exempel är att rapporterade naturkatastrofer som stormar, översvämningar och värmeböljor har femdubblats sedan 1970-talet.
Konsekvenser av klimatförändringarna blir hela tiden mer synliga. Ett exempel är att rapporterade naturkatastrofer som stormar, översvämningar och värmeböljor har femdubblats sedan 1970-talet.
Publicerad: 23 apr 2022
Lästid: ca

Få andra organisationer hanterar den globala uppvärmningens konsekvenser i samma utsträckning som Röda Korset. Globalt når vi årligen 85 miljoner människor med katastrofhjälp och återhämtningsprogram. I Sverige arbetar vi med att öka krisberedskapen.

Klimatförändringar ökar sårbarheten

Klimatförändringarna är inte längre ett hot – de är redan här. Och hårdast slår de mot de redan utsatta.

Extremväder kan tvinga mer än 140 miljoner människor på flykt före år 2050. Högre vattennivåer dränker stora landområden samtidigt som stigande temperaturer på andra platser för med sig extrem torka och bränder.

– För Röda Korset handlar det alltid om att se till utsatta människors behov. I och med klimatförändringarna finns en ökad sårbarhet hos väldigt många. Det betyder att vi har ett oerhört viktigt uppdrag framför oss, säger Knud Falk på Röda Korsets Klimatcenter, The Red Cross Red Crescent Climate Centre.

Röda Korsets klimatcenter

Klimatcentret startade 2003 och består av klimatexperter runt om i världen som bistår nationella rödakorsföreningar i klimatfrågor. Målet är att minimera påverkan från klimatförändringar på lokal nivå genom att bygga motståndskraft och anpassningsförmåga hos befolkningen.

– Det finns en tendens hos regeringar att förbereda sig väl när det gäller infrastrukturen. Man tänker på hur man ska skydda flygplatser, hamnar och de stora fabrikerna, men glömmer vissa grupper i samhället. Vi ser till att resurser går till de mest utsatta, säger Knud Falk.

Klimatförändringarna är redan här

Fler världsledare än någonsin samlades i Paris 2015. Efter fyra års förhandlingar nåddes ett avtal där man lovade att försöka hålla den globala uppvärmningen under två grader och minska utsläppen ”så fort som möjligt”. Trots avtalet når koldioxidutsläppen 2017 de högsta nivåerna någonsin. Faktum är att även om vi avbryter alla koldioxidutsläpp från och med idag – så kommer den globala uppvärmningen att fortsätta i minst 30 år framöver.

– Vi vet att vi har mer extremväder att vänta framöver, så vi måste förbereda oss på det, säger Knud Falk. Exakt hur stora konsekvenserna blir beror på hur mycket medeltemperaturen höjs. Att den höjs är oundvikligt.

"För Röda Korset handlar det alltid om att se till utsatta människors behov"

– Knud Falk

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Viktigt med förebyggande arbete

Ofta är det enkla åtgärder som gör att katastrofer i klimatförändringarnas fotspår kan undvikas.

Värmeböljorna i Europa i början av 2000-talet skördade många liv eftersom vi inte hade någon bra beredskap. Nu vet vi att det blir fler värmeböljor framöver och därförut utbildar våra volontärer äldre personer så att de ser till att svalka sig när det är varmt, säger Knud Falk.

– Och på platser som riskerar att drabbas av värre översvämningar än normalt hjälper vi nationella rödakorsföreningar att ta fram beredskapsplaner med säkra platser att evakuera till om nästa översvämning blir ännu mer omfattande.

100 miljoner människor kan drabbas extra hårt

Klimatförändringarna väntas, enligt Världsbanken, leda till att omkring 100 miljoner hamnar i fattigdom. För varje grads höjning beräknas produktionen av vete minska med 6 procent och tillgången på ris med 10 procent. Mängden växthusgaser i atmosfären kan också skada havens ekosystem när koldioxiden tas upp av vattnet och gör det surare. Det drabbar många som lever av fiske. Och stigande havsnivåer till följd av smältande isar riskerar att driva människor som i dag lever på lågt belägna platser bort från sina hem.

– Vi hjälper nationella rödakorsföreningar att ta fram tänkbara scenarier. Hur blir det om nästa översvämning eller torka blir ännu värre och hur kan vi förbereda oss för det? säger Knud Falk.

Stärkt krisberedskap och fler volontärer i Sverige

Extrema väderhändelser kommer att bli vanligare även i Sverige. Därför ökar vi vårt krisberedskapsarbete med målsättningen att år 2025 ha 20 000 volontärer som är redo att agera i händelse av en samhällskris. Alla volontärer ska ha grundläggande utbildning i första hjälpen, krisstöd och svenska och internationella regler inom krisberedskap.

Social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling

Hållbar konsumtion är en viktig del av en ekologisk hållbar utveckling. I Sverige har vi cirka 300 second hand-butiker. Överskottet från second hand-försäljningen används lokalt, nationellt och internationellt till exempelvis språkträning, familjeåterförening och katastrofinsatser. De gåvor vi får in till second hand-butikerna ska i första hand säljas lokalt i butiken. Vi tar även ansvar för de gåvor vi inte kan säljas i butikerna. Sedan 2013 skickar vi kläder, textiler, väskor och skor som vi inte kan sälja eller återbruka till en återvinningspartner.