Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Corona – fakta om viruset

Coronaviruset och sjukdomen covid-19 klassas inte längre som allmänfarlig i Sverige. Det innebär att restriktioner och råd till allmänheten har tagits bort. Men covid-19 drabbar ännu människor i stora delar av världen. Här hittar du information om sjukdomen.
Coronaviruset och sjukdomen covid-19 klassas inte längre som allmänfarlig i Sverige. Det innebär att restriktioner och råd till allmänheten har tagits bort. Men covid-19 drabbar ännu människor i stora delar av världen. Här hittar du information om sjukdomen.
Publicerad: 09 dec 2022
Lästid: ca

Vilka är symtomen på corona (covid-19)?

En person som är sjuk i covid-19 kan ha ett eller flera symtom. Vanliga symtom är hosta, feber, andningsbesvär, snuva, täppt näsa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk, samt förlorat lukt- och smaksinne.

Symtomen kommer oftast tre till fem dagar efter att du blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar. Det liknar både influensa och en vanlig förkylning. Sjukdomen är lindrig för de flesta och går över av sig själv, men en del blir allvarligt sjuka och kan behöva vård på sjukhus.

Kontakta sjukvården om du har hög feber i mer än fyra dygn. Likaså om du är så orkeslös att du har svårt att vara uppe, eller om du blir andfådd när du rör dig.

Hur smittar corona?

Coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 smittar framförallt genom droppsmitta, alltså genom hostningar och nysningar. Sjukdomen är mest smittsam vid nära kontakt mellan människor. Smittsamheten är störst i början av sjukdomsförloppet.

Fakta om corona

  • I början av 2020 upptäcktes det nya viruset SARS-CoV-2 efter att människor blivit sjuka i staden Wuhan i Kina. Sjukdomen som viruset orsakar har fått namnet covid-19.
  • Viruset tillhör virusfamiljen corona, där bland annat SARS ingår.
  • Viruset kan leda till allvarlig sjukdom och död, men de flesta får milda symtom. Vanligen drabbas personer som inte har vaccinerat sig mot covid-19 särskilt svårt.
  • Utbrottet av covid-19 klassas som en pandemi, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Det innebär att sjukdomen efter en omfattande smittspridning når världens alla kontinenter.

Vaccination mot covid-19

Det finns flera godkända vaccin mot coronaviruset. Att vaccinera sig ger ett bra skydd mot att bli mycket svårt sjuk och minskar risken att sprida smittan till andra. Allvarliga biverkningar av covidvaccin är ytterst ovanliga.

För att skyddet mot coronavirus ska bli starkt krävs två doser primärvaccinationer. Skyddet avtar med tiden och därför rekommenderas påfyllnadsdoser till alla vuxna. 

Coronavirus – riskgrupper

Om du tillhör en riskgrupp är vaccination och påfyllnadsdoser särskilt viktiga. Bland mer utsatta grupper ingår äldre (65+), gravida, samt människor med sjukdomar, diagnoser och tillstånd som kan öka riskerna vid corona. Hit räknas exempelvis diabetes och kronisk lungsjukdom.

Läs mer om vaccineringen hos 1177.se.

Så förhindrar du spridning av corona  

  • Tvätta dina händer ofta och noggrant. Undvik att röra vid ansiktet (ögon, näsa, mun).
  • Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta andra.
  • Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19.

Långtidscovid med ihållande symtom

I vissa fall kvarstår symtom efter covid-19 länge. Besvär som dröjer kvar i minst tre månader beskrivs av Världshälsoorganisationen (WHO) som långtidscovid (så kallad postcovid). Enligt WHO:s rapport hade minst 17 miljoner EU-medborgare långvariga besvär under pandemins första två år. Det är inte fastställt om ihållande symtom är vanligare hos vaccinerade än ovaccinerade. Däremot tycks kvinnor drabbas av långtidscovid i större utsträckning än män.