Volontärer levererar mat under corona.

Så arbetade vi under coronakrisen

Så arbetade vi under coronakrisen

Under coronakrisen gjorde Röda Korset insatser över hela Sverige. Många lokalföreningar ställde om för att möta behoven. Vi erbjöd stöd, levererade mat och medicin till riskgrupper, samt informerade om smittskydd och vaccinering.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Engagemang som gjorde skillnad

I mars 2020 förändrades vardagen från den ena dagen till den andra. Röda Korsets starka lokala och nationella närvaro var livsviktig under pandemin. Många ville hjälpa sina medmänniskor – tusentals frivilliga bidrog och gjorde skillnad. 

Lokalt stöd för utsatta

När oron var som störst höll vi igång vår hjälpverksamhet. Redan under det första halvåret av pandemin stöttade Röda Korset vid 189 697 tillfällen någon som behövde hjälp i Sverige. Vi anpassade oss för att förhindra smittspridning, med nya lösningar för att möta de behov som fanns och de som uppstod längs vägen. 

Under coronakrisen var Rödakorshuset i Skärholmen (Stockholm) en av våra viktiga mötesplatser. Hit kunde människor komma när de inte hade någon annanstans att ta vägen. De erbjöds vård, mat, tvätt av kläder, en vinterjacka och en varm dusch – samt en liten gnista hopp. Lokalföreningarna blev en livlina under krisen, som ofta slog hårdast mot de mest utsatta.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
 1. Belopp
 2. Personuppgifter
 3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Hur bidrog Röda Korset under pandemin?

 • Omställning av verksamhet. Språkcaféer gjordes om till språkpromenader. Många second hand­-butiker började med onlineförsäljning. Frivilliga tillverkade skyddsutrustning till vården (exempelvis ansiktsvisir). Vi erbjöd språkträning och digital läxhjälp till elever.
 • Stödtelefon. En telefonlinje upprättades för att erbjuda kris- och samtalsstöd.
 • Mat och medicin. Vi levererade varor till riskgrupper i 100 kommuner. Samarbeten inleddes mellan Röda Korset och flera företag och organisationer.
 • Korrekt information. Vi gav råd om smittspridning och vaccinering, inte minst i socioekonomiskt utsatta områden.
 • Skyddsutrustning. Produkter värda cirka 4,5 miljoner kronor distribuerades till vården. Vi arbetade med gåvor från olika företag och organisationer, på Socialstyrelsens uppdrag.
 • Vaccin till papperslösa. För att ge alla möjlighet till skydd mot covid-19 jobbade vi hårt för att vaccinera även de papperslösa.

Trygg vaccinering och pålitlig information 

Givetvis ansvarade sjukvårdspersonal för själva vaccineringen under pandemin. Vår roll var att lätta oron, visa vägen vid sjukhus, stötta den ansträngda vården. På många håll i landet (bland annat Uppsala, Växjö och Malmö) jobbade vi för att sprida kunskap om sjukdomen och vaccinet. Fler än 1 850 volontärer – så kallade “vaccinationsstödjare” – tog sig an uppgifterna. 

Böcker och mat hem till dörren för riskgrupper

Länge uppmanades människor att hålla sig hemma. Det var en tid av isolering och ensamhet, särskilt för äldre och andra som tillhörde en riskgrupp. Många behövde hjälp med matinköp och andra tjänster för att klara sin vardag. Därför levererade vi dagligvaror hem till människor runt om i landet, exempelvis i Nora. Den som ville kunde ringa och berätta vad den behövde, så skötte våra volontärer inköpen och lämnade kassarna utanför personens ytterdörr. 

På motsvarande sätt hjälpte Röda Korset utsatta människor att få tag i biblioteksböcker. I kommunen Håbo kunde den som behövde vara extra försiktig kontakta sitt lokala bibliotek och låna böcker. Sedan levererade våra volontärer böckerna hem till dörren.

Effekterna av coronakrisen är ännu kännbara

Pandemin är inte över än. Covid-19 är inte längre allmänfarlig och samhällsfarlig i Sverige, men coronakrisen kastar fortfarande en skugga över landet. Både ekonomi och hälsa har påverkats negativt. Röda Korset kämpar för att hantera konsekvenserna: 

 • På flera håll i landet har vi öppnat mötesplatser för människor – däribland Röda Korsets Hus i Malmö. Här finns verksamhet för den som behöver stöd, hjälp och gemenskap.
 • Folkhälsoresan är vårt initiativ som ska minska hälsoklyftor och ofrivillig ensamhet. 
 • Det globala arbetet med pandemin fortsätter. Vi finns på plats i länder där viruset fortfarande skördar många liv.  

Fler relaterade artiklar