Malariadoktor i Burkina Faso

Malaria – allvarlig sjukdom som skördar liv

Malaria – allvarlig sjukdom som skördar liv

Under 2000-talet har malaria bekämpats framgångsrikt. Men trots det ökar nu antalet insjuknade. Vi på Röda Korset arbetar för att minska dödligheten i malaria.

Frågor och svar om malaria

Vad är malaria?

Malaria är en infektionssjukdom som sprids via myggor. De smittbärande myggorna bär på parasiten plasmodium och kan orsaka allvarlig sjukdom, som i värsta fall är livshotande. I grunden är malaria relativt lätt att behandla, men ändå leder smittan till minst 500 000 dödsfall om året. För att rädda liv är behandling mycket viktig.

Vilka är symptomen på malaria?

Malariasymptom kommer ofta hastigt när sjukdomen väl bryter ut. Men inkubationstiden, det vill säga tiden från smittotillfället till dess att sjukdomen visar sig, kan variera stort – från en vecka till flera månader, eller år. Karaktäristiskt vid malaria är huvudvärk, kräkningar, frossa och svettningar, feber, samt smärta i muskler och leder.

Var är malaria vanligast?

Mest utbredd är smittan i tropiska och subtropiska länder. De värst drabbade länderna ligger i Afrika och av dessa områden är 90 % belägna söder om Sahara. Här är dödsoffren ofta barn under fem år. Malaria är även vanligt i Asien, Central- och Sydamerika, och i delar av Mellanöstern. Däremot kan stora regioner vara fria från malaria, trots att smittan finns på andra håll i landet.

Hur skyddar du dig mot malaria?

Det finns flera skyddsåtgärder, både för att slippa myggbetten och för att undvika allvarlig sjukdom.

 • Använd myggmedel, både på huden och i rummet där du vistas. Tänk på att den typ av mygga som sprider malaria främst biter i dagsljus.
 • Sov under ett myggnät. Håll myggorna borta från platsen där du sover. Stäng fönster, sätt på luftkonditionering eller använd insektsnät.
 • Klä dig i långbyxor och långärmade tröjor.
 • Täck över eller töm ut vatten som samlats i exempelvis hinkar och blomkrukor. Annars kan behållarna bli en häckningsplats för mygglarver, som frodas i stillastående vatten.
 • Sök genast vård om du misstänker att du har malaria.
Går malaria att bota?

Med rätt vård kan malaria behandlas och botas. Trots det skördar sjukdomen extremt många liv varje år. Det finns mediciner som kan rädda människor och fler i världen behöver tillgång till både läkemedel och skydd mot myggorna.

Malaria kan förebyggas med så kallad “profylaxmedicin”. Profylax är en förebyggande behandling med malariamedicin. Innan man börjar ta profylax ska man dock rådfråga en läkare.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
 1. Belopp
 2. Personuppgifter
 3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Malaria – medicin och vaccin

Som skydd går det bra att använda allt från myggmedel och täckande kläder, till insektsnät med gift. Dessa åtgärder i kombination med malariamedicin har länge minskat antalet dödsfall i världen. Det finns även ett omdiskuterat vaccin mot malaria, som ihop med rätt läkemedel kan ge god verkan. Vaccinet har dock visat sig tappa sin effekt efter cirka fyra år.

Antibiotikaresistens hotar liv och hälsa

När antibiotika inte biter på en infektion kan det bero på antibiotikaresistens. Globala data visar dessutom en ökad resistens mot medel som tidigare på ett effektivt sätt har behandlat malaria – så kallade antimalariamedel (t.ex. artemisinin). Både vaccin och medicin behöver användas på ett ansvarsfullt sätt för att bekämpa resistens. 

Så arbetar Röda Korset mot malaria

Röda Korset finns på plats i malariadrabbade länder. Här jobbar vi för att utbilda, stödja och ge sjukvård till de mest utsatta. Bland våra långsiktiga insatser ingår:

 • Myggnätskampanjer och information om hur myggnät kan hålla myggor borta.
 • Hälsoinformation om hur man skyddar sig mot malaria. Det handlar till exemel om sätt att förebygga myggbett med hjälp av täckande kläder, myggmedel, samt att undvika stillastående vatten.
 • Utbilda om vad vuxna och barn ska göra vid misstänkt malaria.
 • Höja kunskapen om symptomen på malaria.

Läs om några av sjukdomarna vi arbetar med