Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Mässling – vaccin skyddar mot farliga sjukdomen

Mässling är en av de sjukdomar som fortfarande dödar många barn i världen. Vi på Röda Korset jobbar för att minska spridningen och rädda liv.
Mässling är en av de sjukdomar som fortfarande dödar många barn i världen. Vi på Röda Korset jobbar för att minska spridningen och rädda liv.
Publicerad: 09 sep 2020
Lästid: ca

Just nu: På grund av coronapandemin har vaccinationsinsatser skjutits upp i stora delar av världen och många föräldrar vågar inte ta sina barn till sjukhus eller vaccinationsmottagningar på grund av rädsla för smittan. Detta riskerar att leda till att miljontals barn inte får vaccin och att antalet mässlingsfall kan komma att öka i världen.

Vad är mässling?

Det är mycket smittsam sjukdom som orsakas av ett virus från virusfamiljen paramyxovirus. Vanliga symptom är hög feber, ögonirritation, torrhosta och efter några dagar även hudutslag. Mässling orsakar också många komplikationer som till exempel diarré och lunginflammation. Även om det är ovanligt så förekommer det även att mässling leder till svår inflammation i hjärnan. En grupp som är extra känslig för virussjukdomen är små barn. 2018 dog 140 000 personer som fått mässling i världen, de flesta av dem var barn under fem år.

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Dina uppgifter
Felaktigt eller ogiltigt personnummer
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Felaktigt telefonnummer

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering

Fyll i ett korrekt clearingnummer
Fyll i ett korrekt kontonummer

Varmt välkommen som månadsgivare!

Din anmälan har nått fram och vi har skickat en bekräftelse till din mejl. Nu är du med och ger hopp och räddar liv i katastrofer världen över, varje månad!

Hur sprids mässling?

Viruset sprids via luften som små droppar. Den som har fått smittan sprider den mycket lätt vidare genom exempelvis hostningar och nysningar. Från att någon smittas tills att den blir sjuk tar det ungefär 7-14 dagar.

Vad finns det för skydd?

Vaccin ger ett effektivt skydd och med hjälp av vaccin kan mässling förebyggas och i slutändan utrotas. Innan mässlingsvaccinen utvecklades på 1960-talet ska över 2 miljoner människor ha dött i sjukdomen årligen. Massvaccinering har drastiskt minskat antalet smittade och avlidna. Men ännu smittas och dör väldigt många människor. Framför allt är mässlingen vanlig i utvecklingsländer i Afrika och Asien och de allra flesta som dör i sjukdomen bor i länder med fattigdom och där tillgången till hälsovård är begränsad. Det är viktigt att fortsätta vaccinera så att vi kan rädda fler liv.

Finns det mässling i Sverige?

I Sverige ingår vaccination mot mässling i barnvaccinationsprogrammet. Det har gjort att sjukdomen är ovanlig i landet. Färre än 60 sjukdomsfall per år har rapporterats under 2000-talet och alla fall har koppling till smitta utomlands, enligt Folkhälsomyndigheten. År 1981, när vaccinationstäckningen ännu var låg, smittades över 3500 personer i Sverige. Fortsatt vaccinering av barn är viktig för att kunna förebygga framtida mässlingsutbrott.

Kan man få mässling på turistresor utomlands?

Mässling förekommer på många platser i världen och även i länder som är populära bland svenska turister. Den som ska ut och resa kan därför behöva se över sitt skydd.

Vad gör Röda Korset för att stoppa mässlingen?

Runt om i världen arbetar vi för att stoppa spridning av mässling och andra sjukdomar och vi ger också vård till människor. De senaste åren har vi och våra volontärer bland annat hjälpt till i vaccinationskampanjer och jobbat för att hindra utbrott i Kongo-Kinshasa, Madagaskar, Samoa och Ukraina.