Barn vaccineras mot mässling.

Mässling – vaccin skyddar mot farliga sjukdomen

Mässling – vaccin skyddar mot farliga sjukdomen

Mässling är en av de sjukdomar som fortfarande dödar många barn i världen. Viruset är mycket smittsamt och förebyggs genom vaccination. Vi på Röda Korset jobbar för att minska spridningen och rädda liv.

Just nu: Vaccinationsinsatser mot mässling försvåras av coronapandemin. I stora delar av världen har insatser skjutits upp. Många föräldrar vågar inte ta sina barn till sjukhus eller vaccinationsmottagningar på grund av rädsla för smittan. Detta riskerar att leda till att miljontals barn inte får vaccin. Antalet mässlingsfall kan komma att öka i världen.

Frågor och svar om mässling

Vad är mässling?

Mässling (ibland omskrivet som "mässlingen") är mycket smittsam sjukdom. Den orsakas av ett virus från virusfamiljen paramyxovirus.

Vilka är symtomen på mässling?

Vanliga symptom är hög feber, ögonirritation, torrhosta och efter några dagar även hudutslag. Mässling orsakar även många komplikationer som till exempel diarré och lunginflammation. Det är ovanligt, men förekommer, att mässling leder till svår inflammation i hjärnan. En grupp som är extra känslig för virussjukdomen är små barn. 2018 dog 140 000 personer som fått mässling i världen, de flesta av dem var barn under fem år.

Hur sprids mässling?

Viruset sprids via luften som små droppar. Den som har fått smittan sprider den mycket lätt vidare genom exempelvis hostningar och nysningar. Från att någon smittas tills att den blir sjuk tar det ungefär 7-14 dagar.

Vad finns det för skydd?

Vaccin ger ett effektivt skydd mot mässling. Med hjälp av vaccin kan sjukdomen förebyggas och i slutändan utrotas. Innan mässlingsvaccinen utvecklades på 1960-talet ska fler än 2 miljoner människor ha dött i sjukdomen årligen. Massvaccinering har drastiskt minskat antalet smittade och avlidna. Men ännu smittas och dör väldigt många människor.

Framför allt är mässlingen vanlig i utvecklingsländer i Afrika och Asien och de allra flesta som dör i sjukdomen bor i länder med fattigdom och där tillgången till hälsovård är begränsad. Det är viktigt att fortsätta vaccinera så att vi kan rädda fler liv.

Finns det mässling i Sverige?

I Sverige ingår vaccination mot mässling i vaccinationsprogrammet för barn. Det har gjort att sjukdomen är ovanlig i landet. Färre än 60 sjukdomsfall per år har rapporterats under 2000-talet och alla fall har koppling till smitta utomlands, enligt Folkhälsomyndigheten. År 1981, när vaccinationstäckningen ännu var låg, smittades fler än 3500 personer i Sverige. Fortsatt vaccinering av barn är viktig för att kunna förebygga framtida mässlingsutbrott.

Kan man få mässling på turistresor utomlands?

Mässling förekommer på många platser i världen och även i länder som är populära bland svenska turister. Den som ska ut och resa kan därför behöva se över sitt skydd.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Så arbetar Röda Korset för att stoppa smittan

Runt om i världen arbetar vi för att stoppa spridning av mässling och andra sjukdomar och vi ger också vård till människor. De senaste åren har vi och våra volontärer bland annat hjälpt till i vaccinationskampanjer och jobbat för att hindra utbrott i Kongo-Kinshasa, Madagaskar, Samoa och Ukraina. 

Mässlingvaccin ges till barn i Somalia
En av våra sjuksköterskor i Somalia ger mässlingsvaccin till ett barn.

Läs om några av sjukdomarna vi arbetar med