Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Polio – så stoppar vi virussjukdomen

Antalet poliosjuka har minskat drastiskt de senaste årtiondena – men än riskerar många flickor och pojkar att drabbas i världen. Med vaccin kan vi hindra viruset.
Antalet poliosjuka har minskat drastiskt de senaste årtiondena – men än riskerar många flickor och pojkar att drabbas i världen. Med vaccin kan vi hindra viruset.
Publicerad: 21 aug 2020
Lästid: ca

Afrika fritt från Polio

Den afrikanska regionen är fri från så kallad vild polio, det slog expertkommissionen ARCC fast under hösten 2020. Beskedet kom efter att inte ett enda fall rapporterats på fyra år. Det är en stor framgång – speciellt med tanke på att omkring 75 000 barn i Afrika förlamades av polio årligen i mitten av 1990-talet. 30 000 volontärer från Röda Korset har hjälpt till att vaccinera omkring 25 miljoner barn i Afrika.

Vad är polio?

Polioviruset tillhör virusgruppen enterovirus. Viruset är mycket smittsamt och kan angripa det centrala nervsystemet. De flesta får inga symptom och många får bara lättare influensaliknande symptom. Polio (även kallat för poliomyelit eller barnförlamning) drabbar framförallt barn som är under fem år. En mindre del av de smittade drabbas av förlamning och viruset kan vara dödligt.

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Dina uppgifter
Felaktigt eller ogiltigt personnummer
Fältet är obligatoriskt.
Fältet är obligatoriskt.
Felaktigt telefonnummer

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering

Ge pengar varje månad

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering

Fyll i ett korrekt clearingnummer
Fyll i ett korrekt kontonummer

Varmt välkommen som månadsgivare!

Din anmälan har nått fram och vi har skickat en bekräftelse till din mejl. Nu är du med och ger hopp och räddar liv i katastrofer världen över, varje månad!

Hur sprids polio?

Polioviruset utsöndras med avföring och sprids framförallt via förorenat vatten, men även genom väldigt nära kontakter mellan människor. Inkubationstiden, det vill säga tiden mellan att en person smittas till att sjukdomen bryter ut, är 7-10 dagar.

Går det att skydda sig mot polio?

Ja. Vaccinering är mycket effektivt. Det finns belägg för att polioviruset har existerat i tusentals år, men det var först från slutet av 1800-talet som stora epidemier bröt ut runtom i välden. På 1950-talet utvecklades vaccin som effektivt bekämpade viruset i världens rikare länder. Epidemier fortsatte dock att bryta ut, framförallt i utvecklingsländer.

Finns polio i Sverige?

1953-1954 drabbades Sverige av ett stort utbrott. Men 1957 inleddes massvaccination och än idag ingår poliovaccin i vaccinationsprogrammet för barn. Inget inhemskt fall har rapporterats i Sverige sedan 1977.

Vad gäller vid resor utomlands?

Den som ska resa till länder där det finns risk för att polio sprids bör se över sitt skydd. Även vuxna, som fått vaccin som barn, kan behöva fylla på med vaccin vid resor till exempelvis Malaysia, Filippinerna, Pakistan och Afghanistan.

Hur vanligt är det med polio i världen?

1988 var antalet fall omkring 350 000 på ett år. Samma år inleddes en världsomfattande kamp för att utrota sjukdomen med stora vaccinationsprogram. Det har lett till en minskning med hela 99% fram till nu.

Viruset är i stort sett utrotat från världen, men inte helt och hållet. För att spridningen inte ska öka till höga nivåer igen är det viktigt med fortsatt vaccinering. Detta arbete är dock utmanande inte minst i områden där vaccinationstäckningen är låg, sjukvården är bristfällig och där det råder väpnande konflikter. Som en följd av coronapandemin har en del länder pausat sin vaccinering – vilket riskerar att leda till ökad spridning av polio.

Vad gör Röda Korset för att stoppa polio?

Vi på Röda Korset arbetar med vaccination och information för att stoppa spridningen av polio på flera platser i världen. De senaste åren har vi exempelvis vaccinerat barn i Afghanistan, Nigeria och Syrien. Efter ett utbrott i Filippinerna ifjol agerade våra lokala volontärer snabbt och sammanlagt har de vaccinerat hundratusentals barn. Om vi och andra aktörer fortsätter att sprida vaccinet så kan vi minska antalet sjukdomsfall än mer – men det krävs stora insatser!