Volontär ger poliovaccin till barn

Polio – så stoppar vi virussjukdomen

Polio – så stoppar vi virussjukdomen

Antalet poliosjuka har minskat drastiskt de senaste årtiondena – men än riskerar många flickor och pojkar att drabbas i världen. Med vaccin kan vi hindra viruset.

Frågor och svar om polio

Vad är polio?

Polio är en virussjukdom som tillhör virusgruppen enterovirus. Det är en mycket smittsam sjukdom som kan angripa det centrala nervsystemet. De flesta får dock lindriga besvär. Polio (även kallat för poliomyelit eller barnförlamning) drabbar framförallt barn som är under fem år. I Sverige vaccineras alla barn mot polio.

Vilka är symtomen på polio?

Hos de flesta ger sjukdomen endast mycket lätta influensaliknande symptom, med exempelvis feber, huvudvärk, illamående och kräkningar. Vissa smittade får inga symtom alls. Men ett mindre antal av de smittade drabbas av förlamning och viruset kan vara dödligt.

Hur sprids polio?

Polioviruset utsöndras med avföring och sprids framförallt via förorenat vatten, men även genom väldigt nära kontakter mellan människor. Inkubationstiden, det vill säga tiden mellan att en person smittas till att sjukdomen bryter ut, är 7-10 dagar.

Hur vanligt är det med polio i världen?

1988 var antalet fall omkring 350 000 på ett år. Samma år inleddes en världsomfattande kamp för att utrota sjukdomen med stora vaccinationsprogram. Det har lett till en minskning med hela 99% fram till nu.

Viruset är i stort sett utrotat från världen, men inte helt och hållet. För att spridningen inte ska öka till höga nivåer igen är det viktigt med fortsatt vaccinering. Detta arbete är dock utmanande inte minst i områden där vaccinationstäckningen är låg, sjukvården är bristfällig och där det råder väpnande konflikter. Som en följd av coronapandemin har en del länder pausat sin vaccinering – vilket riskerar att leda till ökad spridning av polio.

Finns det polio i Sverige?

1953-1954 drabbades Sverige av ett stort utbrott. Men 1957 inleddes massvaccination och än idag ingår poliovaccin i vaccinationsprogrammet för barn. Inget inhemskt fall har rapporterats i Sverige sedan 1977.

Går det att skydda sig mot polioviruset?

Ja. Vaccinering är mycket effektivt. Det finns belägg för att polioviruset har existerat i tusentals år, men det var först från slutet av 1800-talet som stora epidemier bröt ut runtom i välden. På 1950-talet utvecklades vaccin som effektivt bekämpade viruset i världens rikare länder. Epidemier fortsatte dock att bryta ut, framförallt i utvecklingsländer.

Vad gäller vid resor utomlands?

Du som ska resa till länder där det finns risk för polio bör se över ditt skydd. Även vuxna som fått vaccin som barn kan behöva fylla på med vaccin vid resor till exempelvis Malaysia, Filippinerna, Pakistan och Afghanistan.

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Steg 1 av 3
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Afrika fritt från polio

Den afrikanska regionen är fri från så kallad vild polio. Det slog expertkommissionen ARCC fast under hösten 2020. Beskedet kom efter att inte ett enda fall rapporterats på fyra år. Det är en stor framgång – speciellt med tanke på att omkring 75 000 barn i Afrika förlamades av polio årligen i mitten av 1990-talet. 30 000 volontärer från Röda Korset har hjälpt till att vaccinera omkring 25 miljoner barn i Afrika.

Så arbetar Röda Korset för att stoppa viruset

Vi på Röda Korset arbetar med vaccination och information för att stoppa spridningen av polio på flera platser i världen. De senaste åren har vi exempelvis vaccinerat barn i Afghanistan, Nigeria och Syrien. Efter ett utbrott i Filippinerna ifjol agerade våra lokala volontärer snabbt och sammanlagt har de vaccinerat hundratusentals barn. Om vi och andra aktörer fortsätter att sprida vaccinet så kan vi minska antalet sjukdomsfall än mer – men det krävs stora insatser!

Läs om några av sjukdomarna vi arbetar med