Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Hjälp, hur funkar det?

Hur blir smutsigt vatten rent? Programledaren Farzad Farzaneh åkte till Uganda och lärde sig rena vatten från Nilen.
Hur blir smutsigt vatten rent? Programledaren Farzad Farzaneh åkte till Uganda och lärde sig rena vatten från Nilen.
Publicerad: 22 mar 2021
Lästid: ca

800 miljoner människor i världen saknar rent vatten. I Röda Korsets reningsverk produceras rent vatten i akuta kriser.

Hur funkar reningsverket?

När människor flyr och trängs ihop i flyktingläger blir rent vatten ofta en bristvara. Vi behöver vatten för att överleva, tvätta oss, laga mat och ge sjukvård.

Emergency Response Units

Vi har utvecklat olika katastrofmoduler för att snabbt kunna hjälpa människor, så kallade Emergency Response Units. Den enhet som Farzad besöker består av både teknisk utrustning och specialutbildad personal. Att sätta upp en sådan enhet i en akut kris kostar mellan sex och åtta miljoner kronor. 

Våra reningsverk producerar minst 600 000 liter vatten per dygn under en akut kris. 

Rädda liv varje dag!

Som månadsgivare är du med oss varje månad, året runt och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
Personuppgifter
Signering
Minsta belopp är 50 kronor
kr

Barn dör av förorenat vatten

Varannan minut dör ett barn av förorenat vatten, och den vattenburna sjukdomen kolera drabbar mellan 1,3 och 4 miljoner människor varje år. Tillgång till rent vatten och sanitet skulle kunna rädda 840 000 människoliv – varje år.

Så stor är vattenbristen

  • En av tio av världens befolkning har ej tillgång till rent vatten.
  • En av fyra av världens befolkning har ej tillgång till sanitet.
  • Två av fem av världens befolkning har ej möjlighet till god hygien hemma.
  • Varje minut dör ett spädbarn av en infektion de fått på grund av vattenbrist och en ohygienisk miljö.
  • Globalt saknar 37 procent av alla skolor tillgång till toaletter. Söder om Sahara i Afrika är det 53 procent (mer än varannan skola).
  • Näs­tan varan­nan sjukvård­san­läg­gn­ing i låginkom­stlän­der saknar till­gång till rent vat­ten.