Eventinformatör

Eventinformatör

Plats: Uppsala

Vi söker nu frivilliga som vill vara med och informera om Röda Korset på event!

Målet med informationen kan vara att öka antal frivilliga, öka antalet medlemmar, få in pengar till insamling eller sprida Röda Korsets värderingar. Eventen kan vara till exempel mässor och marknader, som Kulturnatten och valborg, men också föreläsningar för en större grupp. Ett event kan vara en del av en kampanj eller en fristående aktivitet. Du är du med och planerar och utvärderar eventen.    

Vi erbjuder dig

  • att ta del av Röda Korsets utbildningar.
  • introduktion i uppdraget.
  • ett meningsgullt engagemang och att genom din frivilliga insats möta och göra skillnad för människor.

Uppdraget 

Du förväntas: 

  • delta i planering- och utvärderingsmöten tillsammans med andra frivilliga i Eventgruppen. 
  • vid behov delta i andra möten med frivilliga och ledare i Eventgruppen.
  • medverka i minst 4 event per år.

Övrigt

För att bli frivillig ska du;

  • ta del av och följa Röda Korsets frivilligpolicy, grundprinciper och uppförandekod.
  • avge tystnadslöfte.
  • utifrån ditt uppdrag ingå i Röda Korsets lokala krisberedskap och vara beredd att ändra ditt engagemang vid kris.

Svenska Röda Korset

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. 

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet   

Kontaktperson

Uppsala rödakorskrets,
018-13 55 00
rekrytering.uppsala@redcross.se


Ansök