Frivilligledare för lokal krisberedskap på Södermalm

Frivilligledare för lokal krisberedskap på Södermalm

Plats: Stockholm

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Många förknippar Röda Korset med insatser vid konflikter, naturkatastrofer och andra stora kriser i andra länder. Men vi gör också många insatser på svensk mark. Några exempel på större händelser där vi agerat är i samband med attacken i Stockholm 2017, skogsbränderna sommaren 2018 och de verksamheter som startades i samband med coronapandemin 2020-2022. Vi har i dessa krisinsatser bidragit med krisstöd, första hjälpen, materiellt stöd och information i samverkan med olika lokala, regionala och nationella aktörer. För att göra insatserna möjliga är en viktig pusselbit våra lokala krisberedskapsgrupper.

Beskrivning av verksamheten 

Lokal krisberedskap är en pågående process av planering, förberedelser och övning  att snabbt kunna ställa om från vardag till kris och vara redo att delta i viktiga insatser när något akut inträffar.

Uppdragsbeskrivning

Du förväntas:

 • leda, planera och följa upp verksamheten inklusive insatser, övningar, studiebesök och utbildning
 • ordna träffar och hålla engagemanget levande i frivilliggruppen
 • ansvara för rekrytering och introduktion av nya frivilliga
 • ansvara för och följa upp verksamheten inom lokal krisberedskap
 • utveckla och löpande uppdatera kretsens krisberedskapsplan
 • vara kontaktperson för interna och externa samarbeten inom krisberedskap
 • värna om Svenska Röda Korsets arbetssätt och följa råd och anvisningar för verksamheten 
 • delta i introduktion, webbkurser och fortbildning för uppdraget samt träffar för frivilliga
 • ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris. 
 • som frivilligledare för lokal krisberedskap bör du vara eller utbilda dig till krisstödjare och på sikt till insatsledare.

Är det här du? 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 

 • ha praktisk erfarenhet av ledarskap och/eller samordning
 • ha erfarenhet av frivilligt arbete
 • ha förmåga att planera och genomföra olika typer av aktiviteter tillsammans med andra 
 • ha erfarenhet och kompetens att möta människor i kris eller svåra situationer
 • intresse av krisberedskapsfrågor
 • lämna ett utdrag ur belastningsregistret.

Det är också viktigt att du: 

 • är lugn, trygg, lyhörd och flexibel 
 • är en bra förebild och inger förtroende 
 • kan ta ansvar, fatta beslut och delegera
 • är bra på att organisera, strukturera och dokumentera arbete
 • är flexibel och stresstålig.

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi finns på plats före, under och efter konflikter, naturkatastrofer och andra kriser. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. 

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

Kontaktperson

Lena Wickström,Ansök