Borås Café Onsdag

Borås Café Onsdag

Plats: Borås

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig inom verksamheten bidrar du till att stärka människors förutsättningar att hantera och påverka sin situation. Språket är viktigt för att komma in i det svenska samhället. Lika viktigt är att umgås med andra och skapa nya kontakter. Det viktiga är att vi övar och hjälper varandra att utveckla språket.

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas:  

  • möta varje människa utan ett ”vi och dom”-tänkande 
  • sprida information om och utveckla verksamheten.
  • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget. 
  • Vi träffas varje helgfri onsdag mellan kl 13,30 och 15,00.
  • Café Onsdag är en mötesplats för kvinnor från olika länder. Här dricker vi tillsamman en kopp kaffe eller te och tränar på att prata svenska. På våra träffar samtalar vi tex om vad som händer här i vårt samhälle och ute i världen

Är det här du? 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete. och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

Det är bra om du kan tala och förstå andra språk än svenska och engelska. 

Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  

Kontaktperson

Inger Larsson, Kretsanställd
033418943
krets.boras@redcross.se


Ansök