Övningsledare för övningshubbar inom första hjälpen

Övningsledare för övningshubbar inom första hjälpen

Plats: Örebro

Övningsledare för övningshubbar inom första hjälpen 

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Genom att vara frivillig övningsledare för en övningshubb bidrar du till att stärka människors förutsättningar att kunna rycka in när något händer och kanske rädda liv. De kretsledda övningshubbarna är en del i första hjälpen-kedjan som kan rädda liv där deltagarna först går en onlinekurs i fösta hjälpen och sedan kommer till en övningshubb och övar praktiskt. 
 

Uppdragsbeskrivning 

Du förväntas: 

 • ta emot deltagare i kretsens lokaler och hålla övningstillfällen. 
 • hantera administration av deltagarna i digitala system före och efter övningstillfällen. 
 • leda deltagare genom övningstillfällen genom att visa instruktionsfilmer, koppla upp HLR-dockor mot en app som används och ge deltagarna instruktioner.  
 • kunna svara på vanliga frågor enligt en guide för frågor och svar. 
 • ta hand om och rengöra det övningsmaterial som används, enligt särskilda hygienrutiner. 
 • delta i informationsspridning om verksamheten. 
 • delta i introduktion och webbkurser. 
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris. 
   

Omfattning 

Du åtar dig att: 

 • kunna hålla övningstillfällen 1-2 gånger i veckan eller enligt överenskommelse med kretsen. 
   

Är det här du? 

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/introduktioner som krävs för uppdraget. 

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 
 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 

 • ha förmåga att organisera och planera. 
 • vara bekväm med att arbeta med digitala hjälpmedel.  
 • gärna ha erfarenhet av att leda grupper.  

Det är också viktigt att du: 

 • har möjlighet att planera din tid framåt. 
 • är kreativ och hittar lösningar på problem.  
 • är lugn och trygg i dig själv. 
   

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. 

Vi har sju grundprinciper: 

Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

Kontaktperson

Annsofi Pierre,

annsofi.pierre@redcross.se


Ansök