Second hand - chaufför

Second hand - chaufför

Plats: Vänersborg

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Genom vår second-handverksamhet bidrar vi till ett hållbart samhälle. Som lastare på depå hjälper du oss att lasta säckar med textilier som inte går att sälja i våra butiker runt om i landet. På femton platser i Sverige har Röda Korset uppsamlingsplatser för textilier, depåer, varifrån de osålda textilierna skickas med lastbil till återvinningsmottagare i Tyskland och tas om hand på ett miljömässigt bra sätt. De sorteras för vidare försäljning, klipps ner till putstrasor eller mals ner till isoleringsmaterial.  

Uppdragsbeskrivning  

Du förväntas:  

  • vara intresserad av att bidra till att vi kan utnyttja materialet på miljömässigt bästa sätt 
  • delta i en introduktion och webbkurser. Du kan även erbjudas fortbildning för uppdraget.  
  • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris.  

Omfattning  

Du åtar dig att:  

  • vara tillgänglig dagtid, oftast förmiddag 
  • vara tillgänglig 1 ggr/mån, 2–3 h per månad 
  • svara ja eller nej på förfrågningar via mejl, sms eller telefonsamtal 

Är det här du?  
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.   

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.  

För att kunna utföra uppdraget behöver du:  

  • orka lyfta 10 kg och inte ha några fysiska problem 
  • vara intresserad av att arbeta i grupp för att nå uppsatt mål  

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper:  
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

Kontaktperson

Charlotte Hellgren, verksamhetssamordnare
076-2961691
hellgren_lotta@hotmail.com


Ansök