Volontär till Tradera-försäljning, Olskroken Second Hand

Volontär till Tradera-försäljning, Olskroken Second Hand

Plats: Göteborg

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig inom second hand med fokus på onlinehandel ansvarar du för butikens försäljning på Tradera. Du bidrar till ett hållbart samhälle både genom att möjliggöra återanvändning men också genom resursmobilisering. Överskottet från intäkterna i second hand-butikerna går till Röda Korsets hjälpverksamhet lokalt, nationellt och internationellt.

Uppdragsbeskrivning

Du förväntas:

 • Fotografera produkten
 • Lägga upp produkten på Tradera
 • Följa budgivningen
 • Sköta kontakten med kund
 • Packa varan noga
 • Sköta frakt och de frågor som kan tänkas komma upp
 • Delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.
 • Utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris.

Omfattning

Du åtar dig att:

 • Engagera dig minst en dag i veckan, ca 3–4 timmar. 
 • Utföra uppdraget enligt överenskommelse med butikschef. 

Är det här du?

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget. 

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 

 • Ha intresse för online-försäljning, bildspråk och hållbarhet. Det är ett plus om du har kunskap om kläder och prylar.

Därutöver ser vi gärna att du: 

 • Är noggrann, lojal och har ett trevligt kundbemötande.

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.

Vi har sju grundprinciper:
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

Kontaktperson

Katarina Nilsson,
0731535944
katarina.nilsson@redcross.se


Ansök