Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Webbkurs: Våga möta

Våra erfarenheter och vilka vi är kan påverka hur vi agerar vid en kris. I den här interaktiva webbkursen lär du dig att ge krisstöd och möta människor som reagerar på olika sätt.
Våra erfarenheter och vilka vi är kan påverka hur vi agerar vid en kris. I den här interaktiva webbkursen lär du dig att ge krisstöd och möta människor som reagerar på olika sätt.

Gör webbkursen Våga möta

Ibland kan det kännas svårt att möta någon som verkar vara arg eller ledsen. I den här interaktiva kursen ger vi dig möjligheten att öva. I filmen är du en rödakorsare men bemötandet är detsamma oavsett vem du är.

När du agerar och vågar möta en person ökar dennes möjlighet att bättre kunna hantera sin situation. Klicka på playknappen nedan för att starta kursen.

Så här fungerar kursen

Tryck på playknappen för att starta kursen!
Efter introduktionsfilmen visas en person som reagerar på olika sätt. Klicka på de olika skyltarna för att ta dig igenom varje situation. Det tar ungefär 30 minuter att genomföra hela kursen. Klicka gärna på symbolen med fyra pilar så får du upp kursen på hela skärmen.

English version

This interactive web course in crisis support and psychological first aid is also available in English. Select English in the language menu above to find it.

 

 

Psykologisk första hjälpen i Ljusdal
Krisstöd

Krisstöd – psykologiskt stöd och del av vår krisberedskap. Det kan rädda liv i akuta situationer och ge kraft på lång sikt.

Krisstöd
Våga rädda liv-livlöst barn får första hjälpen
Webbkurs: Våga rädda liv

Lär dig första hjälpen genom att gå vår webbkurs Våga rädda liv redan nu där du får träna på att agera och hjälpa människor i ...

Webbkurs: Våga rädda liv