Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Våga möta

Våra tidigare erfarenheter och vilka vi är kan påverka hur vi beter oss vid en krissituation. I den här interaktiva webbkursen får du lära dig att ge krisstöd och möta människor som reagerar på olika sätt.
Våra tidigare erfarenheter och vilka vi är kan påverka hur vi beter oss vid en krissituation. I den här interaktiva webbkursen får du lära dig att ge krisstöd och möta människor som reagerar på olika sätt.

Våga möta

Ibland kan det kännas svårt att möta någon som verkar vara arg eller ledsen. I den här interaktiva kursen ger vi dig möjligheten att öva. I filmen nedanför är du en rödakorsare men bemötandet är detsamma oavsett vem du är.

När du agerar och vågar möta en person ökar dennes möjlighet att bättre kunna hantera sin situation. Klicka på playknappen nedan för att starta kursen.

Lycka till!

Så här fungerar kursen

Tryck på playknappen för att starta kursen!
Efter introduktionsfilmen visas en person som reagerar på olika sätt. Klicka på de olika skyltarna för att ta dig igenom varje situation. Det tar ungefär 30 minuter att genomföra hela kursen. Klicka gärna på symbolen med fyra pilar så får du upp kursen på hela skärmen.